Bestemmingsplan Oude Dorp

CDA Huizen

De CDA-fractie heeft ingestemd met het Bestemmingsplan Oude Dorp. Een ingediend amendement, dat bewoning van de bovenverdieping van een bijgebouw op de Visserstraat mogelijk moest maken, heeft het net niet gehaald. Een kleine meerderheid van de raad liet weten te vrezen voor precedentwerking. Volgens de CDA-fractie is van precedentwerking alleen sprake bij vergelijkbare gevallen. Het bijgebouw staat aan de straat, (dus niet achteraf gelegen en moeilijk bereikbaar) en er is parkeergelegenheid op eigen terrein. Bovendien liggen er geen concrete aanvragen voor bewoning van bijgebouwen. Stel dat die aanvragen er wel komen, dan zullen die op zijn merites moeten worden beoordeeld. Daarnaast is de CDA-fractie gevoelig voor het argument van volkshuisvesting. Doordat het een klein woonoppervlak is, kunnen er weer een of twee jongeren aan huisvesting worden geholpen.