CDA Huizen in gesprek met Vrienden van het Oude Dorp

CDA Huizen

Schipperstraat Huizen - vooraanzicht gevel (Foto: Vrienden van het Oude Dorp)
Schipperstraat Huizen – vooraanzicht gevel (Foto: Vrienden van het Oude Dorp)

Ook voor de raadsperiode van 2014-2018 zal CDA Huizen de jarenlange traditie met werkbezoeken voortzetten. Afgelopen week heeft de fractie van CDA Huizen gesproken met diverse bestuursleden van Vrienden van het Oude Dorp.

Bestuurslid Jan Groothuis uitte zijn zorgen rondom de ontwikkelingen van de Schipperstraat in relatie tot de Welstandsnota. De Vrienden van het Oude Dorp maken zich zorgen dat de nieuwe welstandsnota te veel vrijheden biedt om het Huizer dorpsgezicht te behouden.

Ten aanzien van de Keucheniusstraat werd de wens uitgesproken dat er ook gekeken zou worden naar de entree van het Oude Dorp  vanaf de Naarderstraat.

Participatie van groot belang

Tijdens het werkbezoek is vanuit het CDA de participatie vanuit de Vrienden van het Oude Dorp gewaardeerd. Het belang van een organisatie als de vrienden is van groot goed voor de gemeente Huizen. Fractievoorzitter Bert Rebel :”meedenken en meedoen is de kern van samenleving”.

Ontwikkelingen Koningin Wilhelminaschool

Tijdens het overleg gaven de Vrienden van het Oude Dorp aan blij te zijn met het besluit wat in de gemeenteraad genomen is over de Koningin Wilhelminaschool. Ze kijken uit naar de verdere ontwikkelingen en hopen op een realisatie van een gemeenschappelijke ruimte.

Extra informatie/foto’s

Schipperstraat Huizen - vooraanzicht gevel (Foto: Vrienden van het Oude Dorp)
Schipperstraat Huizen – vooraanzicht gevel (Foto: 2014)
Vooraanzicht Schipperstraat. Bron: Google Streetview, oktober 2010.
Vooraanzicht Schipperstraat. Bron: Google Streetview, oktober 2010.
Locatie van het object op de Schipperstraat.
Locatie van het object op de Schipperstraat.