Welstandsnota nieuwe stijl

CDA Huizen

In de raadsvergadering van 13 december heeft het CDA tegen de welstandsnota nieuwe stijl gestemd. Ondanks de tegenstem van onze fractie is de nota wel vastgesteld door een meerderheid van de raad.

Aanleiding voor de nieuwe welstandsnota was een motie ingediend door Leefbaar Huizen, Dorpsbelangen, PVDA en VVD op 30 juni 2011. De motie droeg het college op om grote delen van Huizen welstandsvrij te verklaren met uitzondering van de invalswegen en het oude dorp. Achterliggend idee van de motie was dat inwoners van ons dorp prima in staat zijn om zelf een afweging te maken tussen eigen belang en ruimtelijke kwaliteit. Het CDA heeft de motie in 2011 niet gesteund vanwege het achterliggende idee van de motie. Naar de mening van het CDA kan het niet zo zijn dat, afhankelijk van de wijk of buurt waar je woont, je in staat bent om te bepalen wat mooi is of niet.

De motie uit 2011 verzocht om volledig welstandsvrije gebieden. In de welstandsnota nieuwe stijl die in de afgelopen raadsvergadering voorlag is dat niet terug te vinden. In alle woonwijken van Huizen gelden nog steeds criteria voor erfafscheidingen, dakhuisje en dakkapellen aan de voorzijde van de woning. Toch heeft het CDA tegengestemd omdat het achterliggend idee van de nota, afhankelijk van de wijk of buurt waar je woont, ben je in staat om zelf te bepalen wat mooi is of lelijk, nog steeds overeind is gebleven.

Meer informatie bij Rutger Rebel