Behoud hoofdgebouw Koningin Wilhelminaschool

CDA Huizen

Hoofdgebouw van de Koningin Wilhelminaschool in Huizen.
Hoofdgebouw van de Koningin Wilhelminaschool in Huizen.

Tijdens de raadsvergadering van september heeft CDA Huizen ingestemd met het raadsvoorstel vóór behoud van het hoofdgebouw van de Koningin Wilhelminaschool. Dit  geheel in lijn met het CDA verkiezingsprogramma ‘Betrokken & Betrouwbaar’ waarin staat dat CDA betaalbare woningen voor ouderen wil realiseren. Binnen het planontwerp komt er een realisatie voor 14 woningen op het terrein van de Koningin Wilhelminaschool, zonder dat het hoofdgebouw gesloopt moet worden. De aanscherping past in de lijn met de eerdere behandeling rondom de herontwikkeling van de Koningin Wilhelminaschool.

Betaalbare luxe voor ouderen

Het planvoorstel gaat uit van 14 senioren appartementen/ woningen die gerealiseerd gaan worden op het terrein van de Koningin Wilhelminaschool. Hiermee wordt er de mogelijkheid gecreëerd voor betaalbare luxe voor ouderen. De wens voor betaalbare woningen voor ouderen staat ook in het CDA verkiezingsprogramma ‘Betrokken & Betrouwbaar’ omschrijven, waardoor de CDA fractie zich kon vinden in het raadsvoorstel. CDA woordvoerder Ruben Woudsma omschreef het als volgt (in zijn maiden speech):

Als oud-leerling, als raadslid en als CDA woordvoerder ben ik blij dat er in de Wilhelminastraat nu 14 woningen gerealiseerd zullen worden […] Hiermee wordt de Wilhelminaschool behouden en komt er een realisatie voor betaalbare luxe voor ouderen.

Onkruid schoolplein Koningin Wilhelminaschool

Onkruid op het schoolplein van de Koningin Wilhelminaschool
Onkruid op het schoolplein van de Koningin Wilhelminaschool

Daarnaast heeft CDA Huizen in de commissievergadering aandacht gevraagd voor de huidige uitstraling van het schoolgebouw en het schoolplein. Door o.a. onkruid maakt het schoolplein tezamen met het tegenoverliggende Schoenman terrein een erg rommelige indruk. Wethouder Verbeek heeft toegezegd om te bekijken of hier op korte termijn één en ander aan gedaan kan worden.