CDA vrouwen op excursie naar waterschap Amstel, Gooi en Vecht

CDA Huizen

CDA Vrouwen uit Huizen op bezoek bij waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek
CDA Vrouwen uit Huizen op bezoek bij waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek

Op vrijdag 26 september organiseerden de Huizer CDA vrouwen een excursie naar het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Mannen waren nadrukkelijk ook uitgenodigd om mee te gaan, maar de opkomst bestond toch voornamelijk uit vrouwen. Het gezelschap werd in het mooie gebouw in Amsterdam, met prachtig uitzicht over de Amstel, hartelijk ontvangen. Na het vertonen van een film over het werk van het waterschap gaven Wim Zwanenburg (CDA fractievoorzitter) en Gerard Korrel (DB lid) een nadere toelichting op wat het waterschap in onze regio zoal doet.

Veilig, voldoende en schoon

Duidelijk werd dat het waterschap iets anders is dan de drinkwatervoorziening. Dat we in ons land veilig kunnen leven onder zeeniveau, is een belangrijke verantwoordelijkheid van het waterschap. Om droge voeten te houden en overstromingen te voorkomen, moeten we blijven investeren in het onderhoud van onze dijken. In de polders staan gemalen van de waterschappen die zorgen dat het water op het juiste peil blijft, in droge en natte tijden. In droge tijden moet er voldoende zoet water zijn dat nodig is voor de land- en tuinbouw en in natuurgebieden. In perioden van hevige regenval moet het overtollige water snel afgevoerd worden of tijdelijk worden geborgen, opgevangen in calamiteitenpolders of waterbergingsgebieden. De waterschappen zijn ook verantwoordelijk de kwaliteit van ons oppervlaktewater en daaraan leveren ze een bijdrage door het beheer van de waterzuiveringsinstallaties die het rioolwater reinigen, zodat dit weer schoon op de meren, rivieren, grachten en kanalen kan worden geloosd. De waterschappen moeten er ook voor zorgen dat met gepaste maatregelen rekening wordt gehouden met klimaatverandering.

Waterschapsverkiezingen

Op 18 maart 2015 worden de waterschapsverkiezingen gehouden, gelijktijdig met de verkiezingen voor de provinciale staten. Wim Zwanenburg zei hierover: “Het maakt wel degelijk uit welke politieke partijen het voor het zeggen hebben in het waterschap. Sommige partijen kiezen voor één issue, bijvoorbeeld alleen de aanleg van natuurgebieden. Het CDA vindt natuur en milieu ook een belangrijk issue, maar kijkt breder naar de belangen die er in het hele waterbeheer spelen. Het gaat dan naast milieu ook over bijvoorbeeld wonen, recreatie en economie. Als het waterschap een probleem aanpakt, dan wil het CDA dat alle partijen hierbij betrokken worden en dat er samen gezocht wordt naar de beste oplossing. Dan moet je bereid zijn om met alle belangen rekening te houden en goed te communiceren”. Gerard Korrel: “Op deze manier is er bijvoorbeeld in de Horstermeerpolder, na vele jaren ruzie tussen waterschap, bewoners, bedrijven en milieu- en natuurorganisaties, door het CDA een oplossing gevonden, waarvoor een breed draagvlak is. Zo willen wij dat doen en daar zijn we als CDA echt uniek in”.

Meer bekendheid

Alexandra van de Koppel, voorzitter CDAV Huizen,  blikt met tevredenheid terug op de excursie: “Ik merkte aan de vragen die gesteld werden dat veel van de aanwezigen eigenlijk niet goed wisten wat een waterschap precies doet en dat het er wel degelijk toe doet welke politieke keuzes er bij  de waterschapsverkiezingen gemaakt worden. Dat is tijdens deze excursie wel heel duidelijk geworden. Ik denk dat veel mensen in Huizen geen idee hebben van de belangen die rond het waterbeheer spelen, ook in Huizen. Wij pleiten er daarom voor om hierover aan de inwoners van Huizen meer bekendheid te geven”. Voor meer informatie kan ook de website worden bezocht: www.cda.nl/agv