Verkiezingsprogramma 2014 – Betrokken en betrouwbaar

Poster en voorkant van het verkiezingsprogramma 'betrokken en betrouwbaar'.

Poster en voorkant van het verkiezingsprogramma ‘betrokken en betrouwbaar’.

Het CDA Huizen heeft in de afgelopen jaren waargemaakt waar de partij voor staat: betrokken en betrouwbaar.

  • Betrokken, onder meer door de enorme inzet van het CDA om er in Huizen voor te zorgen dat iedereen aan de samenleving kan meedoen, ook de mensen die daarbij door ziekte, beperkingen of ouderdom hulp nodig hebben. Ook als we als gemeente meer taken op dit gebied moeten gaan uitvoeren, blijven we dit aan onze inwoners garanderen.
  • Betrouwbaar, door bijvoorbeeld de zorgvuldige manier waarop het CDA omgaat met belastinggeld van onze inwoners. Jarenlang hebben we een zuinig beleid gevoerd, maar ook verstandige investeringen gedaan. Daarom vindt u in dit programma ook een verantwoording van wat er waargemaakt is van onze vorige verkiezingsprogramma.

Concreet wil CDA Huizen:

  • Extra woonruimte realiseren door tenminste 50 woonstudio’s voor jongeren te bouwen en voor ouderen 100 nultredenwoningen
  • Gegarandeerde zorg voor iedereen die dat nodig heeft
  • Een duurzaamheidsfonds van € 1 miljoen voor woningverbetering, energiebesparing, faciliteiten voor hybride/elektrische auto’s
  • Juist in tijden van belastingverhoging uit Den Haag een korting geven van 10% op de OZB (Onroerende Zaak Belasting) gedurende 4 jaar
  • De nieuwbouw van de oude vleugel van het Erfgooierscollege
  • Een nieuw gebouw voor de kinderboerderij
  • Verharding van de parkeerplaats van zwembad Sijsjesberg

Definitieve programma ‘Betrokken en betrouwbaar’

Via onderstaande link kan u het volledige verkiezingsprogramma van CDA Huizen voor de periode 2014-2018 downloaden: