CDA blij met herontwikkeling locatie Koningin Wilhelminaschool

CDA Huizen

Het CDA is een belofte uit het verkiezingsprogramma 2010-2014 nagekomen. In het voorwoord van ons verkiezingsprogramma ‘Voor elkaar’ staat namelijk dat, op plekken waar nog wel gebouwd kan worden, het CDA kiest voor betaalbare woningen voor ouderen, waardoor doorstroming ontstaat en er meer woningen voor onze jongeren beschikbaar komen.” Als voorbeeld wordt in ons verkiezingsprogramma het gebied van de Koningin Wilhelminaschool genoemd.

Dat terrein zou herontwikkeld kunnen worden tot een qua maatvoering bij dit gebied passend Wilhelminahofje met betaalbare woningen voor ouderen. Als het mogelijk is, zullen beeldbepalende elementen van de school worden behouden. Een voornemen dat nadien óók in het collegeprogramma is opgenomen. De CDA-fractie is daarom blij dat het college het voor elkaar heeft gekregen om beide doelstellingen  uit het collegeprogramma ten aanzien van de vrijkomende KWS te realiseren. Wij hebben van harte kunnen instemmen met het behoud van het hoofdgebouw en bij de herontwikkeling van het KWS-terrein uit te gaan van 21 huurwoningen met een huurprijs van  € 700,- tot € 800,-.