Arcadis-rapport: Meerijden op ’t Merk

CDA Huizen

CDA Noord Holland deelt appeltjes uit bij de bushaltes van de buslijn 320.
CDA Noord Holland deelt appeltjes uit bij de bushaltes van de buslijn 320.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 maart is door de gemeenteraad uitgebreid gesproken over het onderzoek van Arcadis naar de meerijdvariant over ’t Merk. In grote meerderheid stemde de gemeenteraad in met de conclusies uit het rapport dat meerijden over ’t Merk voldoet aan de criteria voor HOV zoals opgesteld door de provincie. Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met het verzoek van de provincie om een “meerij” variant door de Meent te onderzoeken.

Arcadis rapport Meerijdvariant ’t Merk

In het CDA verkiezingsprogramma ‘Betrokken en betrouwbaar’ vermelden we dat we voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer zijn, echter dat een vrijliggende HOV-lijn moet niet worden aangelegd wanneer uit onderzoek blijkt dat de bestaande-lijn 320 een volwaardige alternatief is.

"Cxx 5776" by Spoorjan - Eigen werk. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
“Cxx 5776” by Spoorjan – Eigen werk. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Het Arcadis onderzoek naar de noodzaak van een vrije busbaan bevestigt het beeld van de CDA fractie dat buslijn 320 voldoet aan de criteria die gelden voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Bij het besluit in 2010 om een vrije busbaan aan te leggen werd nog uitgegaan van reistijden bepaald door rekenmodellen. In het jaar 2011 is buslijn 320 gaan rijden en heeft de praktijk uitgewezen dat de bus vlotter over het Merk rijdt dan werd aangenomen in die rekenmodellen.

De feiten worden erkend en de provincie Noord Holland wil met de gemeenten Huizen en Blaricum zoeken naar een oplossing. Als CDA Huizen kijken we uit naar het vergelijkend onderzoek en zullen u zeker op de hoogte houden.