Starterslening – Blijverslening

CDA Huizen

Starterslening - Blijverslening (gastcolumn CDA Huizen 16 april 2015)
Starterslening – Blijverslening (gastcolumn CDA Huizen 16 april 2015)

Huizen kent de Starterslening: een regeling om koopwoningen bereikbaar te maken voor starters op de woningmarkt. Door een goedkope lening aan te bieden, krijgen starters de kans een huis te kopen dat voor hen eerst onbetaalbaar was. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopprijs en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Over deze lening hoeft de eerste drie jaar geen rente en aflossing te worden betaald.

Vergelijkbaar met de Starterslening is de Blijverslening. Door veranderende wetgeving zullen ook in Huizen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Zij zullen dan vaak hun huis moeten aanpassen, door, bijvoorbeeld, een douche en slaapkamer op de begane grond te realiseren. De kosten hiervan zijn vaak fors en iemand van tachtig krijgt geen hypotheek meer. Ouderen beschikken vaak wel over vermogen, maar dat zit in veel gevallen in hun huis. Om zo’n aanpassing van de woning mogelijk te maken, kan de gemeente een (rente- en aflossingsvrije) Blijverslening verstrekken. Bij verkoop krijgt de gemeente de lening terug en kan het bedrag weer worden gebruikt voor een volgende aanvraag. Met de Blijverslening helpt de gemeente haar inwoners om een woning levensloopbestendig te maken, waarbij het de gemeente weinig kost.
De gemeente Huizen kent de Blijverslening nog niet. De CDA-fractie zal tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota op 2 juli 2015 met een voorstel komen om op een simpele manier levensloopbestendige ouderenwoningen in Huizen te realiseren.