Rapport rekenkamer: schuldhulpverlening

CDA Huizen

Cartoon van Tom Janssen over Schuldhulpverlening (bron: www.tomjanssen.net)
Cartoon van Tom Janssen over Schuldhulpverlening (bron: www.tomjanssen.net)

In de raadsvergadering van 19 maart jl. besprak de gemeenteraad het rapport van de Rekenkamer over de uitvoering van de schuldhulpverlening. De crisis van de afgelopen jaren heeft het aantal inwoners met problematische schulden doen stijgen. Ontslag in combinatie met het verlies van een partner, echtscheiding of een huis onderwater kan de financiële situatie van inwoners in één klap drastische doen veranderen. Problematische schulden van inwoners beperken hen in hun mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving. Dagelijkse kopzorgen over welke rekening als eerste moet worden betaald en hoe een huisuitzetting kan worden voorkomen vragen veel energie zodat er weinig meer overblijft voor andere zaken.

De Gemeente heeft een taak in het voorkomen van problematische schulden en het begeleiden van inwoners als deze er wel zijn. Enkele jaren geleden stelde de Raad het beleid vast, de Rekenkamer keek naar de uitvoering ervan. Van de trajecten die opgestart worden om inwoners uit de schulden te krijgen slaagt 70 procent! Een mooi resultaat dat vastgehouden moet worden. Op enkele punten kan het ook beter zo concludeerde de Rekenkamer. Daarom wil de CDA-fractie dat er meer tijd en aandacht besteed wordt aan het voorkomen van schulden. Dat is niet eenvoudig en vraagt om aandacht op verschillende niveaus.

Kredietverstrekkers, banken en woningbouwcorporatie kunnen vroegtijdig schuldenproblematiek signaleren maar ook bij ontslag, het wegvallen van een partner en/of echtscheiding kan gewezen worden op de risico’s van een gewijzigde financiële situatie. Schuldhulpmaatjes, vrijwilligers die inwoners helpen hun financiële huishouding op orde te krijgen, kunnen goed ingezet worden om vroegtijdig problematische schulden te voorkomen. Voorkomen van schulden is tenslotte beter dan de zorg van de kredietbank.

Meer informatie: Rutger Rebel