HOV Huizen: Resultaten Arcadis rapport

CDA Huizen

Advertentie zoals die gebruikt is tijdens de verkiezingen van maart 2014.
Advertentie zoals die gebruikt is tijdens de verkiezingen van maart 2014.

Het Arcadis onderzoek naar de noodzaak van een vrije busbaan bevestigt het beeld van de CDA-fractie dat buslijn 320  voldoet aan de criteria die gelden voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

Bij het besluit in 2010 om een vrije busbaan aan te leggen werd nog uitgegaan van reistijden bepaald door rekenmodellen. In 2011 is lijn 320 gaan rijden en heeft de praktijk uitgewezen dat de bus vlotter over het Merk rijdt dan werd aangenomen in de rekenmodellen.

De CDA-fractie is tevreden met de constructieve opstelling van de provincie. De feiten worden erkend en de provincie wil met de gemeenten Huizen en Blaricum zoeken naar een oplossing. Dat is winst volgens volgens raadslid Daniëlle van Deutekom. “Het is tenslotte nooit te laat om een euro belastinggeld te besparen“.

Rapport Arcadis

Via onderstaande link is het volledige rapport van Arcadis te downloaden:

Bronvermelding

“Cxx 5776” by Spoorjan – Eigen werk. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons