Winkelcentrum Oostermeent – Prettig gesprek met CDA fractie

CDA Huizen

De fontein in de aanloophaven is een grote aanwinst voor winkelcentrum Oostermeent.
De fontein in de aanloophaven is een grote aanwinst voor winkelcentrum Oostermeent.

Woensdag 20 mei 2015 heeft de Huizer CDA-fractie een werkbezoek gebracht het Winkelcentrum Oostermeent. In een prettig gesprek met het bestuur van deze winkeliersvereniging kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde.

Tevredenheid bij winkeliers over renovatie winkelcentrum Oostermeent

Het bestuur liet weten enthousiast en tevreden te zijn over de renovatie van het winkelcentrum. De samenwerking met de gemeente Huizen werd als zeer plezierig ervaren. De renovatie heeft een veel betere uitstraling gegeven aan het winkelcentrum. Dit alles met elkaar levert het winkelcentrum de maximaal 3 sterren op voor het Keurmerk voor Veilig Ondernemen (KVO). Winkelcentrum Oostermeent ontvangt veel positieve reacties van de bezoekers over de renovatie en ziet een toename van het winkelend publiek. De renovatie wordt zaterdag 30 mei afgerond met een feestelijke heropening van het centrum.

Geen leegstand in winkelcentrum Oostermeent

Het winkelcentrum Oostermeent kent praktisch geen leegstand, waardoor het prettig winkelen is in het centrum. Zo goed als elke winkelier is lid van de winkeliersvereniging. In gezamenlijkheid brengen ze met enige regelmatig een krant uit met diverse interviews en advertenties die in een oplage van 30.000 wordt verspreid. Naast een krant worden er ook regelmatig leuke evenementen gehouden in de Oostermeent. De winkeliers kijken zeer tevreden terug op het Bevrijdingsfeest 2015 van 2 mei jl.

Weinig overlast scholieren Huizermaatschool

Tijdens de pauzes van de Huizermaatschool wordt het winkelcentrum letterlijk overspoeld met scholieren. De scholieren zorgen voor levendigheid in het winkelcentrum en veroorzaken weinig overlast. Dit komt mede door de goede samenwerking met de school. Elke pauze lopen directeuren, leraren en conciërges door het winkelcentrum om de scholieren in de gaten te houden. De winkeliers van het winkelcentrum zijn hier erg blij mee.

Zondagsopenstelling

De CDA fractie in gesprek met bestuur winkelcentrum Oostermeent.
De CDA fractie in gesprek met bestuur winkelcentrum Oostermeent.

Naast de ontwikkelingen zoals ‘het nieuwe winkelen’ en de concurrentie door internet was het winkelen op zondag ook een bespreekpunt. Het winkelcentrum Oostermeent is voorstander van een zondagsopenstelling. Uitvoerig zijn diverse argumenten besproken rondom de zondagsopenstelling. De winkeliersvereniging wil met een beperkt aantal koopzondagen de koopkracht voor het winkelcentrum behouden. De CDA fractie is van mening dat de zondagsluiting goed is voor met name de kleine ondernemer en zijn personeel: iedereen heeft op zijn tijd recht op rust, bezinning, ontmoeting en ontspanning en het CDA ziet de zondag daarvoor als de meest geschikte dag om daarvan te genieten.

De CDA fractie liet tijdens het werkbezoek weten onder de indruk te zijn van de eenheid van de winkeliersvereniging. Met veel passie en gedrevenheid zetten zij zich in voor het winkelcentrum Oostermeent. Natuurlijk zal de CDA fractie aanwezig zijn bij de heropening zaterdag 30 mei.