Aandacht betaalgedrag bij gemeente Huizen

CDA Huizen

"Huizen zwemt in het geld, maar besteedt het goed"
“Huizen zwemt in het geld, maar besteedt het goed”

De CDA-fractie vraagt al geruime tijd aandacht voor het belang van een vlotte betaling van facturen door onze gemeente. Het adagium “Tijd is geld” is voornamelijk van belang voor ons Huizer MKB en voor onze ZZP-ers, de kurk waar onze lokale economie op drijft.

Vanuit de Rekeningcommissie hebben wij het thema van de betalingstermijnen voor crediteuren van de gemeente Huizen al vaker aan de orde gesteld. Als gevolg daarvan zijn de betalingstermijnen voor crediteuren in Huizen in beeld gebracht van de periode 2009 tot en met 2013.

CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder heeft onlangs een initiatiefnota ingediend om te late betalingen van het grootbedrijf aan het MKB en de ZZP-ers tegen te gaan. Met name grootbedrijven betalen het MKB en ZZP-ers te laat.

Uit een brief van minister Kamp van 30 april jl. blijkt dat ook veel gemeenten nog steeds de facturen te laat betalen. De Tweede Kamerfractie van het CDA is van mening dat zeker de gemeenten op tijd moeten betalen omdat zij een voorbeeldfunctie vervullen. Teneinde in ons land het betalingsgedrag aan met name MKB-ers en ZZP-ers te verbeteren, wordt nu door de minister van Economische Zaken voorgesteld dat gemeenten, in navolging van de Rijksoverheid, halfjaarlijks op een gestandaardiseerde wijze rapporteren over de betaaltermijnen die zijn gerealiseerd. Als CDA-fractie erkennen wij het belang van een landelijke registratie, teneinde in ons land het betalingsgedrag aan met name MKB-ers en ZZP-ers te verbeteren.

De CDA-fractie in Huizen wil het thema van de betalingstermijnen in Huizen hoog op de agenda houden. De prestaties zijn in de periode 2009 tot en met 2013 verbeterd, mede door de aanschaf van een geautomatiseerd factuurafhandelingssysteem en rappellering van budgethouders; die stijgende lijn moet naar onze mening doorgezet worden zodat (minstens) 90% van de rekeningen op tijd betaald wordt.

Vragen CDA Huizen

Via onderstaande link zijn de vragen die CDA heeft gesteld te downloaden: