Winkelopenstelling op zondag

CDA Huizen

In de bijdragen van de oppositiepartijen VVD, PvdA en Leefbaar Huizen tijdens de Begrotingsraad werd opnieuw het besluit gehekeld dat is opgenomen in het nieuwe collegeprogramma van CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP om de winkels in Huizen gesloten te houden (Collegeprogramma Aan de wind, artikel 2.6.9: het huidige beleid rond zondagopenstelling blijft gehandhaafd)

Fractievoorzitter Bert Rebel weersprak de aantijgingen van de kant van de oppositie dat Huizen met dit besluit eeuwen terug gaat in de tijd en dat dit de Huizer variant zou zijn op de Staphorster variant. Rebel wees op de positieve kanten van Huizen: een schitterend dorp om in te wonen, financieel zeer gezond, met goede voorzieningen en waar veel geïnvesteerd wordt om deze voorzieningen in stand te houden en te verbeteren, waar een voorbeeldig beleid gevoerd wordt op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit alles heeft Huizen bereikt in een periode dat de winkels op zondag gesloten waren. En om dan te stellen dat Huizen de komende jaren ‘eeuwen terug in de tijd gaat’ is een voorspelling die niet op historische feiten is gebaseerd en geen recht doet aan wat Huizen is, en in onze ogen blijft: een heerlijk dorp om in te wonen. Huizen is geen Staphorst; Huizen is Huizen: een schitterend dorp, waar we als inwoners trots op mogen zijn!

 Al vanaf de installatievergadering van de nieuwe Raad, op 27 maart 2014, gaat het in de bijdragen van de oppositiepartijen bijna nergens anders over dan over dit onderwerp. De pers citeert ferme uitspraken van de oppositie, zoals:

 • De Huizer variant op de Staphorster-variant;
 • Een volledig ongeloofwaardig compromis;
 • De kiezer weet niet wat hij heeft gedaan;
 • Vandaag ben ik wakker geworden in de 18e eeuw;
 • Huizen wordt de komende vier jaar bestuurd door ‘de Bijbel en een takje groen’;
 • Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen;
 • Huizen gaat op zowel economisch als toeristisch vlak een stap terug in de tijd;
 • Huizen gaat met deze coalitie eeuwen terug in de tijd.

Wat tot 19 maart 2014 jarenlang ook door VVD, PvdA en Leefbaar Huizen gesteund werd, wordt door deze partijen nu gezien als ‘een stap eeuwen terug in de tijd’. Hoe erg kun je het maken, hoe zuur ben je als je ziet dat andere partijen exact hetzelfde standpunt innemen, dat je zelf jarenlang hebt gedaan!

Met de opmerking dat ‘Huizen eeuwen terug in de tijd wordt gezet’ wordt de gemeente Huizen ernstig tekort gedaan, en dus ook de partijen die Huizen jarenlang, soms wel 48 jaar, hebben bestuurd. Want laten we de feiten van en over Huizen eens op een rijtje zetten. Huizen:

 • Schitterend gelegen te midden van water, bos en heide;
 • Rijk aan voorzieningen;
 • Een dorp in Nederland waar de mensen, gemiddeld gezien, het oudst worden;
 • Een financieel gezonde gemeente:
  • Door spaarzaam beleid hebben de afgelopen jaren forse investeringen kunnen plaatsvinden (herinrichting Oude Raadhuisplein, renovatie zwembad Sijsjesberg, aanleg van kunstgrasvelden en een nieuwe sporthal op sportcomplex Wolfskamer, de nieuwbouw van zeven scholen, de herinrichting van de Havenstraat); en ook het nieuwe college heeft plannen en ambities om door te gaan met investeren;
  • Huizen bevindt zich tot de top van de Nederlandse gemeenten met de laagste netto schuld als aandeel van de inkomsten;
  • Waardoor het in Huizen mogelijk is de komende jaren de toch al lage woonlasten te verlagen door een korting van 10% op de OZB;
 • Voert een WMO-beleid dat grote waardering geniet in den lande en waar menig andere gemeente een voorbeeld aan neemt.

Dit alles heeft Huizen bereikt in een periode dat de winkels op zondag gesloten waren. En om dan te stellen dat Huizen de komende jaren ‘eeuwen terug in de tijd gaat’ is een voorspelling die niet op historische feiten is gebaseerd en geen recht doet aan wat Huizen is, en in onze ogen blijft: een heerlijk dorp om in te wonen.

De CDA-fractie ziet de zondag als een dag van rust, bezinning, ontmoeting en ontspanning. Hierbij past geen openstelling van winkels op zondag. Druk in die richting vanuit het grootwinkelbedrijf gaat ten koste van eigenaren en medewerkers in het midden- en kleinbedrijf. Zo staat het in ons verkiezingsprogramma. Deze mening wordt gestaafd door ons onderzoek “Winkelopenstelling op zondag”, door sommigen weggezet als een ‘onderzoekje door een studentje’. Dit onderzoek leert:

 • 58% van de winkeliers in Huizen is ‘tegen’ winkelopenstelling op zondag, 22% is ‘voor’, de overige 20% staat ‘neutraal’ tegenover deze wens;
 • Voornamelijk winkeliers met een kleine of middelgrote winkel zitten niet te wachten op een zondagse winkelopenstelling; redenen: behoud van de zondag als vrije dag, werken al 6 dagen per week, verwachten door extra werkdag op zondag geen directe omzetstijging;
 • 45% van alle winkeliers wil de gemeenschappelijke vrije dag liever niet opgeven;
 • 18% van alle winkeliers houdt de winkel om religieuze redenen gesloten;
 • 65% van de winkeliers houdt de winkel op zondag dicht.

Ook de vakbonden zijn tegen de winkelopenstelling op zondag:

 • Werknemers worden nauwelijks betrokken in en bij de discussie over winkelopenstelling op zondag;
 • Het in CAO’s vastgelegde recht om niet op zondag te hoeven werken, blijkt in de praktijk mensen niet te beschermen;
 • Als het aan de werkgevers ligt, zal de zondagtoeslag verdwijnen.

Dit nieuwe college heeft geen behoefte aan winkelopenstelling op zondag; wij hoeven het grootwinkelbedrijf niet te spekken. Maar we willen wel onze eigen winkeliers helpen. Dat is belangrijk! Het moet in Huizen gezellig worden en aantrekkelijk om te winkelen. Dit college krijgt alle gelegenheid om hier aan te werken; er komt ruimte voor extra investeringen om dit te realiseren voor de maandag tot en met de zaterdag. Iets wat tot nu toe de vorige colleges niet of onvoldoende is gelukt; colleges waar wij ook deel van uitmaakten, maar ook partijen die nu alleen maar zeuren over het feit dat je in Huizen ook de komende vier jaar niet kunt winkelen op zondag. Naar onze mening is het tijd om de échte problemen in Huizen te gaan aanpakken!

De winkeliers reageren enthousiast op deze plannen. De voorzitter van winkeliersvereniging Hart van Huizen is blij met het besluit en ook de voorzitter van de overkoepelende Huizer Ondernemers Federatie (HOF) kan hiermee instemmen. Hun grootste zorg is nu het imago dat Huizen heeft gekregen door de ferme uitspraken van de oppositiepartijen in Huizen. De Hart van Huizen – voorzitter geeft aan de komende tijd dan ook flink te gaan werken aan het wegwerken van dat ‘Staphorster imago van Huizen’. En dit college zal de winkeliers daar actief in ondersteunen!

Want Huizen is geen Staphorst; Huizen is Huizen: een schitterend dorp, waar we als inwoners trots op mogen zijn!