Verplaatsing rioolwaterzuivering Huizen

CDA Huizen

artist impression van de kustvisie (decoratief)
Artist Impression van de kustvisie voor de gemeente Huizen

In de integrale kustvisie zijn diverse opmerkingen geplaatst over de huidige RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) en hoe deze past in de ontwikkeling van de kustvisie. Er staat vermeld dat op lange termijn de verplaatsing een rol kan spelen.

Het rioleringssysteem in Huizen heeft regelmatig onder druk gestaan vanwege hoosbuien. Hiervoor zijn inmiddels diverse aanpassingen aan de riolering alsmede aan de infrastructuur uitgevoerd.

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van waterschap AGV op 15 oktober 2020 is er een voorstel aangenomen om vervolgonderzoek te starten naar het samenvoegen van de zuiveringen bij Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Naar aanleiding hiervan heeft CDA Huizen de volgende vragen aan het college:

  1. Is gemeente bekend met het onderzoek dat wordt uitgevoerd door Waterschap AGV naar een of meerdere nieuwe locaties voor de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in Huizen en Blaricum?

CDA Huizen zou graag zien dat de gemeente Huizen een rol zal spelen bij dit onderzoek wat wordt uitgevoerd door waterschap AGV. Ook zou een samenwerking met de gemeente Blaricum logisch zijn om een standpunt in te nemen over een mogelijke locatie voor de RWZI. Een verhuizing of aanpassing van de Huizer RWZI brengt de nodige kosten met zich mee, waarbij de vraag is hoeveel dit gaat kosten en wie dit gaat betalen. Aanvullend hierop de volgende vraag:

  1. Wat is de positie van de gemeente Huizen in dit onderzoek en in de keuzes die er gemaakt worden?

Een mogelijke verhuizing heeft een grote impact op het Huizer rioleringssysteem, infrastructuur en op het transport voor het rioolslip. Dit brengt ons op de volgende vraag:

  1. Wat zijn de criteria voor de gemeente Huizen om in te stemmen met een voorstel voor verplaatsing?

CDA Huizen wil graag binnen 30 dagen antwoorden op deze vragen om inzicht te krijgen in de rol en positie van de gemeente Huizen bij deze stappen die er genomen worden.