Aanbesteding jeugdzorgvoorzieningen en dagbesteding

CDA Huizen

De afgelopen dagen werd duidelijk dat de zorg voor een aantal van onze kwetsbare mede-inwoners van Huizen onder druk staat. Het gaat hierbij met name om de lichte dagbesteding voor mensen met (beginnende) dementie en speciale begeleiding en opvang voor jongeren met sociaal-emotionele en/of psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld autisme.

In de nieuwe aanbesteding door de regio zijn een aantal kwaliteitseisen, voorwaarden en de tarieven gewijzigd. Hierdoor hebben een aantal aanbieders van deze zorg, waaronder De Stal in Eemnes en De Oude Pastorie in Huizen  besloten dat zij deze zorg niet langer kunnen aanbieden. Het gaat hierbij om zorg voor mensen voor wie vaste structuur en continuïteit essentieel zijn.

CDA Huizen deelt de zorgen van ouders en mantelzorgers en heeft daarom raadsvragen gesteld aan het College van Huizen. Deze vragen kunt u hier lezen.

Raadsvragen CDA Huizen

 1. Klopt het dat de grote meerderheid van de huidige aanbieders voor zowel opvang en begeleiding van jongeren met sociaal-emotionele en/of psychiatrische problematiek als voor de lichte dagbesteding voor mensen met dementie zich niet heeft ingeschreven omdat zij de gevraagde zorg niet kunnen leveren binnen de geboden tarieven?
 2. Kunt u toelichten hoe het kan gebeuren dat na een uitgebreide marktconsultatie waarin de Regio in gesprek is gegaan met zorgaanbieders, er zo weinig (grotere) aanbieders uiteindelijk
  hebben ingeschreven?
 3. Kunt u aangeven welke zorgverleners dit betreft en hoeveel inwoners van onze gemeente hiermee gemoeid zijn?
 4. A) Op welke wijze wordt de zorg voor deze inwoners ook op de langere termijn gecontinueerd, op een wijze die aansluit bij hun zorgvraag?
  B) In hoeverre wordt hier rekening gehouden met een goede overdracht indien cliënten noodgedwongen van zorgaanbieder moeten wisselen, in het bijzonder voor de genoemde doelgroepen voor wie veranderingen een bovengemiddelde impact?
 5. Denkt het College met het geringe aantal aanbieders nog maatwerk te kunnen bieden aan de inwoners van Huizen die zorg of begeleiding nodig hebben?
 6. CDA Huizen ziet bij zowel de Regio als bij zorgaanbieders goede intenties en grote betrokkenheid. Desondanks bereiken ons zorgelijke signalen over de samenwerking tussen de Regio en zorgaanbieders. De CDA-fractie is benieuwd in hoeverre de samenwerking tussen de regio en zorgaanbieders en de aanbestedingsprocedure geëvalueerd worden door
  een onafhankelijke partij en of hieruit lessen worden getrokken voor de toekomst?