Ontwikkeling kustzone langs Gooimeer

CDA Huizen

Ontwikkeling van Atol bij surfstrandje langs Gooimeer (bron: gemeenteraad Huizen)

Tijdens de commissievergadering Fysiek Domein zijn de plannen voor de kustvisie aan ons gepresenteerd en hebben we diverse inwoners erover gesproken. Voorop staat dat het CDA Huizen blij is met het feit dat het college een plan heeft voor het stukje kust bij de surfschool te ontwikkelen. Hierdoor hebben we onze eigen inwoners en toeristen meer te bieden dan dat er nu is.

De insprekers en zienswijze die wij hebben gehoord/gelezen heeft het CDA wel met een andere blik naar de plannen laten kijken.

Het nader uit te werken van de 4 projecten (1. Verdiepte zwem- en duikplek, 2. Het strandpaviljoen, 3. De trekkerscamping en 4. De fietsroute Zomerkade recreatiegebied Gooiershoofd) kan volgens ons van start, maar dan willen we dat er zo mogelijk tekening wordt gehouden met de ingebrachte bezwaren en suggesties en wij willen graag op de hoogte worden gehouden.

De kust is een belangrijk onderdeel van Huizen. Zowel voor onze eigen inwoners als voor de toeristen. In het raadsvoorstel wordt er gesproken over een kustvisie uit 2012 en deze moet echt geactualiseerd worden.  Wij hebben dan ook samen met GroenLinks, D66, CU, SGP en Dorpsbelangen een motie ingediend om aan het einde van het jaar2018 te komen met een integrale kustvisie en daarin dienen betrokken stakeholders zoals bewoners, ondernemers, verenigingen in overleg betrokken te worden.