politieke beschouwing

CDA Huizen

Gymzaal en twee lokalen erbij voor Van der Brugghenschool

De CDA-fractie heeft van harte ingestemd met het krediet voor een gymzaal en twee extra lokalen voor de Van der Brugghenschool. De fractie kan zich vinden in de beslissing van het college om de kosten van het saneren van de bodemvervuiling bij de school niet voor rekening te laten komen van het schoolbestuur. Mocht de […]

Bestemmingsplan Oude Dorp

De CDA-fractie heeft ingestemd met het Bestemmingsplan Oude Dorp. Een ingediend amendement, dat bewoning van de bovenverdieping van een bijgebouw op de Visserstraat mogelijk moest maken, heeft het net niet gehaald. Een kleine meerderheid van de raad liet weten te vrezen voor precedentwerking. Volgens de CDA-fractie is van precedentwerking alleen sprake bij vergelijkbare gevallen. Het […]

Politieke beschouwingen 2012

Degelijk financieel beleid Het CDA staat voor een degelijk financieel beleid en constateert dat dit beleid ertoe heeft geleid dat de gemeente Huizen er momenteel financieel gezien goed voor staat. Mocht het perspectief tussentijds verslechteren, bijvoorbeeld door de effecten van bezuinigingen van de Rijksoverheid, dan kunnen we, dankzij het zogeheten schommelfonds, ons zelfs tijd voor […]