Politieke beschouwingen 2012

CDA Huizen

Degelijk financieel beleid

Het CDA staat voor een degelijk financieel beleid en constateert dat dit beleid ertoe heeft geleid dat de gemeente Huizen er momenteel financieel gezien goed voor staat. Mocht het perspectief tussentijds verslechteren, bijvoorbeeld door de effecten van bezuinigingen van de Rijksoverheid, dan kunnen we, dankzij het zogeheten schommelfonds, ons zelfs tijd voor reflectie veroorloven alvorens een eventuele derde bezuinigingsronde op te starten. Hoeveel gemeenten kunnen ons dát nazeggen? En dat alles naast de forse investeringen die in onze gemeente hebben plaatsgevonden in infrastructuur, sportvoorzieningen en in maar liefst zeven nieuwgebouwde scholen! We prijzen ons gelukkig met de financiële toestand van onze gemeente, het gevolg van degelijk financieel beleid in de afgelopen jaren waaraan ook het CDA een bijdrage heeft geleverd.

Oude Begraafplaats

Het onderhoud op de Oude Begraafplaats laat te wensen over: onkruid en gras worden te laat weggehaald, en dat geeft een verpauperde indruk. Dit is extra storend op de momenten dat er een begrafenis plaatsvindt. De CDA-fractie constateert daarbij dat de onderhoudssituatie op de Oude Begraafplaats zich op een lager niveau bevindt dan op de Nieuwe Begraafplaats. Samen met een aantal andere fracties heeft het CDA daarom een voorstel ingediend waardoor de onderhoudssituatie van de Oude Begraafplaats op een redelijk en acceptabel niveau moet komen.

Huizen zelfstandige gemeente

Het CDA wil dat de gemeente Huizen zelfstandig blijft. Wel zijn wij voor meer samenwerking tussen de gemeenten in de regio. Voor ons geldt: samenwerken om zelfstandig te kunnen blijven! We hopen dat we niet door top-down Rijksbeleid tot verplichte fusies en onnodige opschaling gedwongen worden.

Sportief Huizen

Het CDA ondersteunt het actieve sportbeleid van de gemeente door steun te verlenen aan Sportservice Noord Holland, een samenwerkingsverband dat ervoor zorgt dat mensen met een beperking aangepast kunnen sporten. De Gooimeerrace is een ander sportevenement dat door de raad met een incidentele subsidie is ondersteund. Hierdoor kan de stichting Open Water Zwemmen Huizen dit evenement in 2013 organiseren. Wij verwachten dat dit evenement een mooie bijdrage kan leveren aan het watersportimago van ons dorp als Haven van ’t Gooi. In 2013 wordt ook een aanvang gemaakt met de bouw van de nieuwe sporthal op de Wolfskamer, die in de zomer van 2014 wordt opgeleverd. Het resultaat zal een prachtig nieuw sportcomplex zijn waarmee Huizen weer jaren vooruit kan. Kortom, deze coalitie investeert in sporters, in sportevenementen en in sportvoorzieningen en het CDA is daar trots op en steunt dit beleid voor de volle 100%!