Gymzaal en twee lokalen erbij voor Van der Brugghenschool

CDA Huizen

De CDA-fractie heeft van harte ingestemd met het krediet voor een gymzaal en twee extra lokalen voor de Van der Brugghenschool. De fractie kan zich vinden in de beslissing van het college om de kosten van het saneren van de bodemvervuiling bij de school niet voor rekening te laten komen van het schoolbestuur. Mocht de aanbesteding een meevaller opleveren, dan wil het CDA graag dat het college in overweging neemt om dit bedrag te investeren in extra groen rond de school.