Subsidie voor lokale initiatieven voor internationale samenwerking

CDA Huizen

Overzicht van deelnemende milleniumgemeenten in Nederland.
Overzicht van deelnemende milleniumgemeenten in Nederland.

Het CDA is blij dat de gehele raad ingestemd heeft met het voorstel om de ‘Subsidie voor lokale internationale initiatieven’ voort te zetten.

Toen Huizen een Millenniumgemeente was geworden, heeft het CDA in 2008 hierop ingehaakt en in een initiatiefvoorstel “Internationale Samenwerking” gedaan. De kern van ons voorstel was dat de gemeente Huizen een subsidieregeling zou krijgen waarmee Huizer bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties, die zelf actief bijdragen aan de realisatie van de millenniumdoelstellingen, van de gemeente 50% cofinanciering van hun eigen inzet kunnen verkrijgen tot een maximum van 2.000 euro per activiteit per jaar.

Uit het feit dat Huizen zich heeft uitgeroepen tot millennium gemeente en de daad bij het woord gevoegd heeft door structureel jaarlijks 10.000 euro ter beschikking te stellen voor internationale samenwerking en er jaarlijks gemiddeld 5 lokale initiatieven gehonoreerd worden voor een subsidieaanvraag, mag de conclusie getrokken worden dat in onze gemeente breed draagvlak is om bij te dragen aan de realisatie van de millenniumdoelen. Dat blijkt ook uit het overzicht dat de raad heeft ontvangen van de 32 gehonoreerde projectaanvragen in 7 jaar. De projectaanvragen zijn vaak gericht op kinderen, het realiseren van drinkwatervoorzieningen en het kunnen voorzien in eigen onderhoud. Meestal in Afrika, soms elders in de wereld en af en toe in Europa, zoals in Albanië.

Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente Huizen internationale samenwerking stimuleert en aansluit op initiatieven van inwoners. Bij de realisatie van de 32 projecten zien we dat de kleinschaligheid veel voordelen heeft, dat er sprake is van structurele verbeteringen in de lokale situatie , dat er geen bureaucratische rompslomp is en dat de effecten groot zijn.

Deze ervaringen geven het CDA vertrouwen voor de toekomst, daarom willen wij op dezelfde voet doorgaan en steunen wij het voorstel.