Uitvoeringsprogramma Buursportcoaches

CDA Huizen

Het CDA is blij met het Uitvoeringsprogramma Buurtsportcoach om meer mensen aan het bewegen te krijgen. Het is ook de bedoeling dat meer kinderen gaan sporten. Hiermee geeft het college invulling aan paragraaf 1.3 en 1.12 van het collegeprogramma, waarin de preventie en bestrijding van overgewicht onder jongeren en het stimuleren van meer bewegen in de buurt belangrijke onderwerp zijn.

Het CDA heeft aandacht gevraagd voor het formuleren van de doelstellingen. In navolging van wat ook de Rekenkamercommissie al vaker heeft gezegd, vinden wij het belangrijk dat het college beleidsdoelen concreet formuleert. Het CDA is blij met de toezegging van de wethouder om in het eerste kwartaal 2016 een notitie te schrijven waarin de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma vertaald zullen worden in concrete resultaten.