In memoriam José Meijs

CDA Huizen

In Memoriam José Meijs-Rutten: 1933 – 2017

Op 7 augustus overleed José Meijs-Rutten. Op 15 augustus, Maria Hemelvaart, zou zij 84 jaar zijn geworden. José was een vrolijke, altijd optimistische vrouw met grote sociale vaardigheden die geen feestje wilde missen! Zij was strijdlustig en al geëmancipeerd voordat het woord bestond. Samen met haar man Louk vormde zij een perfect team. José en Louk kregen in 1956 verkering na een bezoek aan de Bayerische IJsrevu in Tilburg. Zij werden getrouwd door een ‘heerneef’-priester in het Vaticaan, waarna zij op een audiëntie ook de zegen van de Paus over hun huwelijk mochten ontvangen. Vervolgens waren zij ruim 58 jaar getrouwd.

De laatste jaren kwam zij ondanks haar grote handicap, een versleten heup waar ze niet meer aan geopereerd kon worden, maar dank zij haar sterke wil toch nog zo af en toe buitenshuis. Zij hield erg van reizen en dat deed ze, dankzij haar digitale vaardigheden, de laatste jaren ook digitaal; dan keek zij via internet mee met de reizen van Louk, van haar zoon Lucas en zijn vrouw Sandra en de kleinzonen Ruben, Caspar en Benjamin. José was een lieve, meelevende moeder en bijzonder trots op alles wat haar zoon Lucas heeft bereikt. Zij genoot van de verhalen van haar kleinzonen en hoopte mee te kunnen maken wat er van de jongens zou worden. Helaas heeft dat niet meer zo mogen zijn.

José vertelde vaak over haar reis met de handbalclub in 1954 naar Parijs en Vénosc, haar werk voor de gereformeerde boekhandel op Rotterdam-Zuid en haar schoolboeken-organisatietalent in Haarlem. José verhuisde met Louk in 1966 naar Huizen om samen een juwelierszaak te beginnen aan de Blaricummerstraat, sinds 1975 aan het Oude Raadhuisplein. José behoorde samen met oud-CDA raadslid en –wethouder Margo Dierick-Van de Ven tot de oprichters van het CDA Vrouwenberaad in Huizen. Zij was ook voor het CDAV sinds 1993 meer dan 10 jaar lid van het bestuur van het CDA Huizen. Voor de vrouwen van het CDA Huizen werden reizen naar Brussel en op Prinsjesdag naar Den Haag georganiseerd. Bij haar afscheid werd zij door het bestuur benoemd tot lid van verdienste van het CDA Huizen. In 2013 werd zij onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Na haar pensioen nam José, zolang haar gezondheid dat toeliet, tijd voor ziekenbezoek voor de parochie, CDA-vrouwenberaad, boekenclub, bridgeclub, computeren en kleinkinderen. De laatste jaren was zij bijzonder dankbaar voor de goede zorgen van thuiszorg Amaris. Vanwege haar charmes was José bij veel mensen geliefd, omdat zij oprechte interesse toonde. José was diep gelovig en zij ging na ontvangst van de Heilige Zalving vol vertrouwen op haar volgende reis.

We zullen José Meijs zeer missen. We wensen haar man Louk, Lucas en Sandra en de kleinzonen Ruben, Caspar en Benjamin veel sterkte bij dragen van dit verlies.

Wim Zwanenburg, oud-voorzitter van het CDA Huizen