Pak onveilige verkeerspunten aan!

CDA Huizen

Meld gevaarlijke oversteekpunten

CDA Huizen gaat in kaart brengen welke gevaarlijke verkeerspunten er op de school-thuisroute in Huizen zijn. CDA Huizen roept inwoners op om deze gevaarlijke verkeerspunten met hen te delen.

Nu de scholen weer zijn begonnen, is het volgens raadslid Ruben Woudsma goed om te kijken hoe de verkeersveiligheid vergroot kan worden, want ieder kind heeft recht om veilig naar school te kunnen.

Deze gevaarlijke verkeerspunten kunnen doorgegeven worden via fractie@cdahuizen.nl. De partij zal de inzendingen ook meenemen bij het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Aandacht verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid moet volgens Woudsma de komende jaren meer prioriteit krijgen in Huizen. Ouders moeten onbezorgd hun kinderen naar school kunnen brengen en dat is helaas nog niet overal het geval.

Al eerder vroeg CDA Huizen met de actie ‘Ruim baan voor de fiets’ aandacht voor de verkeersveiligheid. Deze actie heeft ervoor gezorgd dat de gemeente Huizen een nieuwe fietsnota heeft opgesteld.