Gemeentelijke herindeling in de regio Gooi en Vechtstreek

CDA Huizen

Toegangsbord van de gemeente Huizen

De CDA-fractie heeft ingestemd met een brief van de gemeente Huizen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, waarin Huizen reageert op het voornemen van de provincie om de regio Gooi en Vechtstreek te gaan herindelen naar maximaal 3 gemeenten. In deze brief (zienswijze) laat Huizen weten de komende maanden samen met Blaricum, Laren en (eventueel) Eemnes een voorstel te zullen uitwerken voor een regeling waarbij er namens die gemeenten voor de diverse regionale portefeuilles één bestuurder zal optreden met een mandaat, zodat er op regionaal niveau snel, adequaat en doortastend namens de HB(E)L-gemeenten kan worden gehandeld en besloten. Verder laat Huizen de provincie in haar zienswijze weten versneld te zullen gaan werken aan versterking en verbreding van de ambtelijke samenwerking tussen de HB(E)L-gemeenten.

De gemeenten Laren en Blaricum hebben een gelijkluidende zienswijze naar de provincie gestuurd. Hiermee verzoeken de gemeenten Blaricum, Laren en Huizen gezamenlijk de provincie hen tot uiterlijk medio 2019 in de gelegenheid te stellen deze plannen goed uit te werken. Het is de bedoeling dat binnen een paar maanden een eerste uitwerking van deze plannen aan de provincie zal worden aangeboden; als deze eerste uitwerking de provincie voldoende vertrouwen geeft voor het vervolg, zou de provincie kunnen besluiten de herindelingsplannen voor Blaricum, Laren en Huizen voorlopig op te schorten.

Volledige bijdrage CDA Huizen

Lees hieronder de bijdrage die CDA-fractievoorzitter Bert Rebel tijdens de raadsvergadering van 13 juli 2017 heeft uitgesproken.