Het heeft Hare Majesteit behaagd…

CDA Huizen

José Meijs ontvangt de felicitaties van de voorzitter van het CDA Huizen Wim Zwanenburg

In de gemeente Huizen werd er op vrijdag 26 april aan 7 inwoners een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt door burgemeester Hertog. Onder de gedecoreerden waren de CDA-leden mevrouw J.A.M.(José) Meijs-Rutten en de heer C.A. (Cor) Moerman, die beiden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. José en Cor ontvingen de hartelijke felicitaties van het bestuur van het CDA Huizen.

José Meijs werd in het bijzonder onderscheiden vanwege haar verdiensten als betrokken vrijwilliger voor de Rooms-Katholieke parochie en de CDA-Vrouwen in Huizen. Zij zorgde voor deelname aan de, indertijd jaarlijks georganiseerde, oecumenische vrouwendag.

José was zeer actief in het CDA Huizen, en met name met het CDA Vrouwenberaad in de periode van 1986 tot en met 2006. Vanuit het CDA Vrouwenberaad Huizen, was zij over vrijwel deze gehele periode lid van het bestuur van het CDA Huizen. Zij organiseerde een leesclub, waarbij behalve romanbesprekingen ook regelmatig de politiek ter sprake kwam. Zij organiseerde tal van excursies, naar het Europese Parlement (Straatsburg 1991, Brussel en Luxemburg 1997), naar de Tweede Kamer, naar Prinsjesdag (1999), naar de Sint-Jan in Den Bosch, een bezoek aan een Asielzoekerscentrum, en naar het Huizer Museum. José was ook drijvende factor achter het organiseren van de Nieuwjaarsbijeenkomsten voor het CDA Huizen. José was vaak een bindende kracht in het bestuur van het CDA Huizen. Zij bracht daarbij ook haar politiekinhoudelijke mening goed naar voren jegens wethouders, gemeenteraadsleden, en medebestuursleden in de gemeente Huizen en in standpunten met betrekking tot het landelijke CDA.

De heer C.A. Moerman ontvangt de onderscheiding van burgemeester Fons Hertog.

Cor Moerman werd onderscheiden voor zijn jarenlange inzet op zeer divers maatschappelijk terrein. Zo was hij een van de mede-oprichters van het Politiek Christelijk Akkoord welke in Huizen actief was als voorloper van het huidige CDA Huizen. Ons erelid en voormalig wethouder W.A.H. Baljet was dan ook mede-ondersteuner voor de aanvraag van de koninklijke onderscheiding.  Daarnaast was hij zeer actief in het kerkenwerk van de gereformeerde kerk voor o.a. het jeugdwerk, alsmede voorzitterschap van de wijkkerkenraad, alsmede de Algemene Kerkenraad. Al 22 jaar is hij vrijwilliger in TerGooiziekenhuizen waar hij patiënten per bed of rolstoel naar de kerkdiensten begeleidt. Tevens was de heer Moerman één van de oprichters van de afdelingen Huizen-Oostermeent van de Rotary, lees ook het persbericht van de Rotary hierover.

Alle gedecoreerden van de gemeente Huizen bij elkaar.