CDA gaat voor een bereikbaar Huizen

CDA Huizen

De fractie van het CDA Huizen heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 september jl. voor de komst van een HOV-lijn gestemd om zo de bereikbaarheid van ons dorp per openbaar vervoer te verbeteren. Wij zijn van mening dat Huizen voor een (eigen) gemeentelijk bijdrage van € 750.000,- veel voorzieningen terugkrijgt van de provincie:

  • Twee aangepaste rotondes die de doorstroming bevorderen van ál het doorgaande verkeer. Hier profiteert niet alleen de busreiziger van, maar ook de automobilist die op doorreis is, én het vrachtverkeer vanaf de A27 richting ons industrieterrein.
  • Een nieuw fietspad tussen het Gooierserf en de Bovenmaatweg.
  • Een aangepaste verkeerssituatie op de Bovenmaatweg die ruimte biedt aan een vrije busbaan zonder verlies aan ruimtelijke kwaliteit.
  • Een overzichtelijke kruising Bovenamaatweg, Brederode, Moninckskamp waardoor deze veiliger is voor fietsers en voetgangers.
  • Nieuwe vrijliggende fietspaden langs de Bovenmaatweg.
  • Nieuwe haltes met voldoende fietsenstallingen.
  • Een stukje vrije busbaan op een tracé waar in het ontwerp van het gebied al rekening mee is gehouden.

De CDA-fractie concludeert dan ook dat er voor € 750.000,- veel verbeteringen aan de infrastructuur in Huizen worden gerealiseerd, waar niet alleen de busreiziger maar ook de automobilist, fietser en voetganger van profiteert. Daarnaast heeft wethouder Van Hartskamp toegezegd dat er per saldo geen bomen en parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Een vrije busbaan biedt niet alleen een verbeterde betrouwbaarheid en reistijdwinst maar biedt bedrijven die zich willen vestigen in Huizen ook de zekerheid dat de HOV-verbinding geen eendagsvlieg is maar voorlopig blijft bestaan.

A27

Daarnaast heeft de CDA-fractie benadrukt dat alles op alles gezet moet worden om de HOV-bus niet in de file te laten stranden op de A27. Om dit kracht bij te zetten heeft het CDA met de overige coalitiepartijen een motie ingediend die het college opdraagt om zich maximaal in te zetten voor een vervolg op de eerste fase van de HOV. Doel daarbij is een goed sluitend OV-netwerk en een betere bereikbaarheid op de corridor Almere- Gooi-Utrecht.

Realiteit

Hoewel er nu nog geen vrije busbaan ligt langs de A27, ziet de CDA-fractie voldoende redenen om voor te stemmen. CDA-woordvoerder Rutger Rebel verwoordde de  overweging van de CDA-fractie als volgt: “De realiteit is dat je soms genoegen moet nemen met een Opel al had je Porsche gewild. Ook mijn fractie ziet het liefst een treinverbinding naar Huizen komen maar de realiteit is dat daar geen geld voor is. Blijven roepen dat je eerst een vrije busbaan langs de A27 wilt of alleen een treinstation heeft meer weg van pubergedrag dan realiteitszin. De provincie zegt het zelf in haar brief van 27 september: ‘door de aanleg van de HOV in het Gooi laat de regio zien de problematiek serieus te nemen en bereid te zijn fors te investeren.’ Wie nu afhaakt, heeft tien jaar lang geen recht van spreken bij provincie en rijk.”