In gesprek over cultuur in Huizen

CDA Huizen

Na afloop van de algemene ledenvergadering in juni was er een gesprek over cultuur in Huizen. Tijdens dit onderdeel waren er drie presentaties over cultuur en kansen voor Huizen. Nienke de Wit sprak namens het Huizer museum vervolgens door Peter Kos en Pieter Hogenbirk namens de krachtcentrale. Het geheel werd afgesloten door Ernst van Sloot.

Welke rol kan Huizer museum spelen bij cultuurtoerisme in Huizen?

In gesprek over cultuur van Huizen. Nienke de Wit spreekt namens het Huizer Museum.

Nienke de Wit, directeur Huizer Museum (HM) opent met de opmerking dat zij vooral dialoog zoeken over de plek van het HM en cultuur in Huizen. Het HM wil met hun 75 vrijwilligers en anderszins betrokken mensen, het maatschappelijk en cultureel historisch bewustzijn te stimuleren: door verhalen te vertellen te vertellen met hun collectie in beeld en geluid, mensen en organisaties te verbinden en een bijdrage te leveren aan een leven lang leren. Het HM heeft ook een economische waarde: toerisme en spin-off voor Huizer ondernemers. Lokaal werkt het HM samen met de bibliotheek, Historische Kring Huizen, theater De Boerderij, Huizer Botters, Hart van Huizen, ondernemers en zorginstellingen, regionaal in verschillende netwerken waaronder Netwerk Zuiderzeecollectie en Eemsnoer. HM heeft een kwalitatief goed gewaardeerde positie in de metropoolregio met een collectie gericht op vissersdorp aan de Zuiderzee. Zij waarschuwt dat deze positie niet vanzelfsprekend is: “als we niets doen, blijft het niet hetzelfde …”. Het aantal beschikbare professionele krachten en de beperkte ruimte zijn beperkende factoren voor verdere ontwikkeling. Het HM ziet kansen door de krachten van lokale organisaties en fysieke locaties van cultuurorganisaties te bundelen en te benutten, door culturele locaties beter zichtbaar te maken, door te kijken naar regionale krachtenbundeling en door cultuur duidelijker neer te zetten als trekpleister en aanjager van de verblijfswaarde voor de toerist. Nienke de Wit eindigt met de vraag wat cultuur en cultuurtoerisme voor Huizen zou moeten gaan betekenen, welke rol het museum daar in speelt en wat dat betekent voor hun positie in de regio.

Ontwikkelen ‘stepping stone’ met transformatie papier- en topfabriek?

Ideeën voor de ‘stepping stone’ van Huizen met transformatie papierfabriek.

Pieter Hogenbirk en Peter Kos geven een presentatie over de Krachtcentrale en de rol die zij als ‘stepping stone’ in de Havenstraat willen invullen: een levendige verbinding tussen het Nautisch Kwartier en het centrum van Huizen. Zij zien mogelijkheden om, gefaseerd, een creatief bedrijventerrein te laten ontstaan door ook de papier- en topfabriek bij de invulling van het terrein betrekken en te vullen met een zo breed mogelijke mix aan activiteiten. Vervolgens kan ook het voorterrein verder ingevuld worden, zodat er een bruisend gebied ontstaat met een mix van horeca, ambacht, creativiteit, ambacht, ondernemerschap, wonen en recreëren.

Quick scan belevingsgebieden in Huizen

Enkele kansen die Ernst van der Sloot zag voor de gemeente Huizen

Ernst van der Sloot besluit met een quick scan van de belevingsgebieden in Huizen. Hij constateert dat het met name ontbreekt aan een verbinding tussen de verschillende belevingsgebieden. Clustering maakt de beleving in Huizen beter toegankelijk: sport en buitenactiviteiten, strand gebonden activiteiten, de haven en het Oude Dorp. De ontwikkeling van de Havenstraat als cultureel element kan bijdragen aan deze verbinding. Hij is van mening dat Huizen voldoende mogelijkheden biedt. Visie en ambitie is hierbij wel essentieel.

Alle drie de sprekers leggen de vraag neer bij politiek en gemeente om een keuze te maken welke richting zij willen inslaan.

Geïnteresseerd in de presentaties?
De drie presentatie zijn opvraagbaar bij het secretariaat van CDA Huizen: secretariaat@cda.nl