In gesprek over cultuurbeleid in Huizen

CDA Huizen

Maquette van de Krachtcentrale.

CDA Huizen gaat in gesprek met het Huizer Museum, de Krachtcentrale en cultuurondernemer Ernst van der Sloot over cultuur in Huizen. Ernst van der Sloot geeft ons aan de hand van een quick scan een inkijkje in de consumentenbeleving van Huizen, hoe hier verbinding in te brengen, welke plekken daar het meest logisch voor zijn en welke rol hier ligt voor cultuur. Peter Kos en Pieter Hogenbirk ontvouwen hun wensen voor de omgeving van de Krachtcentrale en het Huizer Museum neemt ons mee in hun plannen. Samen laten zij zien welke mogelijkheden er zijn voor de rol van cultuur.

Deze lezing is toegankelijk voor iedereen, CDA-leden en niet leden! Welkom.

Datum: woensdagavond 7 juni, aanvang 20.45 uur, inloop v.a. 20.30 uur. Plaats: zaal Business Club Zuyderzee, SV Huizen, IJsselmeerstraat 3, 1271 AA Huizen

Algemene Ledenvergadering CDA Huizen

Voorafgaande aan het gesprek over het cultuurbeleid heeft CDA Huizen ook de ALV. Hiervan  is de aanvang 20.00 uur met inloop vanaf 19.45 uur. De agenda voor de Algemene Ledenvergadering is:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de ALV van 23 november 2016
 4. Rooster van aftreden bestuur en aanvulling bestuur
  Het bestuur draagt Marianne Vos (50) voor als secretaris. Zij is werkzaam bij de Brancheorganisaties Zorg en is de afgelopen jaren actief betrokken geweest bij de participatiegroep Keucheniusstraat. Tijdens de vergadering zal zij zich voorstellen. 
 5. Jaarverslag CDA Huizen 2016
 6. Vaststelling Jaarrekening 2016 en verslag kascommissie
 7. Verkiezing kandidaat-lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 (GR 2018)
  Het bestuur draagt Rutger Rebel voor als kandidaat-lijsttrekker. De voorzitter zal tijdens de vergadering dit voorstel nader toelichten. Rutger Rebel krijgt de gelegenheid zichzelf te presenteren. 
 8. Bestuurscommissie t.b.v. voorbereiding advieslijst kandidaatstelling GR 2018
  Samenstelling: Klaas Molenaar, Alexandra Lujee, Marianne Vos, Clary Vos en Migchel Dirksen. De lijsttrekker krijgt een adviserende rol. 
 9. Voortgang programmacommissie t.b.v. GR 2018
  Rutger Rebel praat ons bij. 
 10. Voortgang campagnecommissie t.b.v. GR 2018
  Ruben Woudsma praat ons bij.