Raadsvragen inhuur extern personeel veiligheidsregio

CDA Huizen

Hulpverlening door brandweer aan slachtoffer(s).

Onlangs kwamen NH Nieuws en Nieuwsuur met informatie naar buiten dat de vijf Noord-Hollandse veiligheidsregio’s vele miljoenen betalen aan extern ingehuurd personeel. CDA Huizen wil van burgemeester Fons Hertog weten of ook in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek dure externe krachten zijn ingehuurd. Raadslid Ruben Woudsma raadsvragen ingediend om deze informatie te ontvangen.

CDA Huizen wil weten waarom er voor externe krachten is gekozen voor het vervullen van bepaalde functies en hoe deze inhuur zich verhoudt tot de binnen de regio doorgevoerde bezuinigingen. Ook wil raadslid Woudsma inzicht in het WOB verzoek en antwoord: “Het kan toch niet zo zijn dat de media over informatie beschikt dit wij als raadsleden niet bezitten“.

De vragen zijn gesteld aan burgemeester Hertog aangezien hij verantwoordelijk is voor de veiligheidsregio vanuit zijn hoedanigheid als portefeuillehouder. Uiterlijk tijdens de raadsvergadering van 13 juli wordt een antwoord verwacht op de gestelde vragen.