Collegeprogramma ‘Aan de Wind’ en wethouders gepresenteerd

CDA Huizen

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Boven (van links naar rechts): Rob Bource (SGP), Wessel Doorn (ChristenUnie) en Monica Lemmens (GroenLinks). Onder (van links naar rechts): Marian Rebel (Dorpsbelangen Huizen), Janny Bakker (CDA) en Marlous Verbeek (D66)

CDA heeft samen met de overige coalitiepartijen D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP op 7 mei 2014 het nieuwe collegeprogramma gepresenteerd voor de raadsperiode 2014 – 2018 “Aan de wind; samen aan de slag voor een ondernemend, sociaal en duurzaam Huizen”.

Lijsttrekker Janny Bakker is er als formateur in geslaagd om een coalitie te vormen met een breed draagvlak in de raad. De coalitie heeft nu met 17 van de in totaal 27 zetels een ruime meerderheid in de gemeenteraad.

Overleg in goede sfeer

Het overleg over het nieuwe collegeprogramma verliep in goede sfeer. In werkgroepen werd gezamenlijk gezocht naar oplossingen voor de diverse vraagstukken. Het collegeprogramma is hiermee een programma geworden waarin alle coalitiepartijen hun inbreng kunnen terugvinden.

Een belangrijk verschil van inzicht werd, met respect voor elkaars belangen, al voorafgaand aan de collegeonderhandelingen , beslecht. Dat was de handhaving van het huidige beleid van de zondagsopenstelling, voor CDA, ChristenUnie en SGP een zwaarwegend punt. Daar staat nu tegenover dat in deze raadsperiode alle zeilen zullen worden bijgezet voor de versterking van de detailhandel in Huizen gedurende de overige zes dagen in de week. Ook wordt geïnvesteerd in het verder vergroten van de aantrekkelijkheid van Huizen voor toerisme en recreatie. Brede overeenstemming was er voor de keuze van de meerijvariant voor de HOV, de investeringen in veiligheid, duurzaamheid, wonen en zorg, de lastenverlichting voor de burgers en bedrijven en het niet bezuinigen op armoedebestrijding. Op deze punten kon uit de teksten van de diverse verkiezingsprogramma’s tot een gezamenlijke formulering worden gekomen.

Stappen vooruit zetten

De komende 4 jaren willen de coalitiepartijen zich, samen met inwoners, bedrijven en instellingen, inzetten voor een samenleving waarin iedereen erbij hoort. De coalitie laat Huizen stappen vooruit zetten op het gebied van ecologische duurzaamheid en op een aantal langslepende dossiers, zoals de Keucheniusstraat, HOV en de leegstand van kantoren. Écht doorpakken, om kansen voor economisch herstel in Huizen te benutten. Dit alles doet de coalitie vanuit een verantwoord financieel beleid.

Een bijna geheel nieuw college geeft de komende vier jaar uitvoering aan het nieuwe collegeprogramma. Naast burgemeester Fons Hertog wordt het college gevormd door de wethouders Janny Bakker (CDA), Marlous Verbeek (D66), Marianne Verhage (ChristenUnie/SGP) en Gerrit Pas (GroenLinks).

Algemene ledenvergadering

Op 14 mei zal de algemene ledenvergadering worden gehouden waar Janny Bakker ook toelichting zal geven aan de leven over het formatieproces en het collegeprogramma ‘Aan de Wind’.