Voorjaarsledenvergadering op 14 mei

CDA Huizen

Op woensdag 14 mei zal er een algemene ledenvergadering van CDA Huizen worden georganiseerd in het Visnet. U bent allen van harte uitgenodigd om deze ledenvergadering bij te wonen.

Tijdens deze ledenvergadering zullen we de jaarverslagen 2013 bespreken, wordt het rooster van aftreden behandeld (Ruben Woudsma is aftredend vanwege aanstaande raadslidmaatschap en Klaas Molenaar wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid).

Ook zullen Janny Bakker en Bert Rebel een toelichting geven op het coalitieakkoord die op 7 mei 2014 is ondertekend.

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

  • Datum: woensdagavond 14 mei, aanvang 20.00 uur, inloop v.a. 19.45 uur
  • Plaats: Foyerzaal van ’t Visnet,  De Ruyterstraat 7, 1271 SR Huizen