Aanpak vuurwerkoverlast in Huizen

CDA Huizen

Officiële overhandiging door CDA Huizen aan burgemeester Hertog.
Officiële overhandiging door CDA Huizen aan burgemeester Hertog.

Tijdens de raadsvergadering heeft CDA Huizen ingestemd met een vernieuwde aanpak voor het vuurwerkoverlast in Huizen. Al enkele jaren vraagt CDA Huizen aandacht voor het vuurwerkoverlast via het vuurwerkmeldpunt Huizen van fractielid Ruben Woudsma. Komende jaarwisseling komt er meer handhaving en krijgt Huizen voor het eerste een vuurwerkvrije zone.

Vuurwerkvrije zone in Huizen

In het vuurwerkrapport ‘Het moet anders!’ is er door CDA tot tweemaal toe een oproep gedaan voor vuurwerkvrije zones rondom probleemgebieden in Huizen. Voor de komende jaarwisseling 2016/2017 krijgen we in het sleutelgebied Oostermeent voor het eerst een vuurwerkvrije zone, dit na de overlast die er afgelopen jaar is geweest. Raadslid Woudsma gaf daarbij aan: “Overlast zoals afgelopen jaar in de Oostermeent is onacceptabel!”.

In 2017 zullen we deze aanpak evalueren en bekijken of deze maatregelen succesvol zijn geweest en of het noodzakelijk is dat er een verdere uitbreiding komt van vuurwerkvrije zones in Huizen.

Veiliger Huizen tijdens de komende jaarwisseling?

Nieuwe uniform van de BOA's in Huizen
Nieuwe uniform van de BOA’s in Huizen

Met intensievere optredens van politie Midden-Nederland en de BOA’s voor specifieke doelgroepen hopen wij dat het in Huizen veiliger wordt. “Wij zijn benieuwd naar samenwerking van Politie/BOA waarmee ze met het Vuurwerkteam direct in aanslag kunnen komen!” werd door Woudsma aangegeven over intensieve aanpak met specifieke plannen. Zoals in het vuurwerkrapport aangegeven wil CDA Huizen minder overlast, meer veiligheid en meer plezier! Met deze vernieuwde aanpak hopen we dat ook te bereiken in de gemeente Huizen.