Hospice Huizen naar Gooierserf

CDA Huizen

De locatie op de Gooierserf waar Hospice Huizen zal komen.
De locatie op de Gooierserf waar Hospice Huizen zal komen.

Al jaren bestaat in Huizen de behoefte aan een hospice  en daarom staat in het CDA-verkiezingsprogramma dat wij het maatschappelijk initiatief om een hospice te realiseren, steunen. Die tekst is letterlijk overgenomen in het collegeprogramma ‘Aan de wind’.

De stichting Hospice Huizen wil het pand van de voormalige Kasselemai aan het Gooierserf 126 aankopen. Volgens het stichtingsbestuur is het gebouw geschikt om, na de nodige aanpassingen, als hospice te gaan functioneren. Er blijkt groot maatschappelijk draagvlak te zijn voor dit hospice. Verschillende lokale kerken dragen bij aan de financiering van het initiatief. Mede op grond van die bijdrage ligt er een uitgewerkte businesscase.

Waardering Hospice Huizen

De CDA-fractie heeft in de raadsvergadering haar grote waardering uitgesproken voor de enorme inzet van alle betrokkenen, alle vrijwilligers die zich jarenlang hebben ingezet om tot de realisering van een hospice te komen. Die realisering komt nu heel dichtbij.

Het CDA heeft daarom ingestemd met collegevoorstel om ‘geen wensen of bedenkingen in te brengen’ tegen het voorgenomen besluit om Gooierserf 126 te verkopen aan de stichting Hospice Huizen. Het CDA wil graag dat het College van B&W zo spoedig mogelijk overgaat tot verkoop.