Vuurwerkrapport 2015/2016 gepubliceerd

CDA Huizen

Resultaten vanuit het vuurwerkmeldpunt Huizen voor jaarwisseling 2015/2016.
Resultaten vanuit het vuurwerkmeldpunt Huizen voor jaarwisseling 2015/2016.

Op basis van de meldingen bij het vuurwerkmeldpunt Huizen in door CDA Huizen het vuurwerkrapport 2015/2016 gepubliceerd. Het rapport is opgesteld aan de hand van 296 meldingen die gezamenlijk goed waren voor 971 klachten. Het aantal meldingen en klachten is enorm gestegen in vergelijking tot de jaarwisseling 2014/2015. Merendeel van de klachten komt voort uit de ‘harde knallen’ die vermoedelijk worden veroorzaakt door illegaal vuurwerk.

Vuurwerkvrije zones & zichtbaarheid handhaving

84% van het aantal meldingen is voorstander van vuurwerkvrije zones in Huizen.
84% van het aantal meldingen is voorstander van vuurwerkvrije zones in Huizen.

Met het rapport 2015/2016 willen we een tweetal punten extra benadrukken. Dit gebaseerd op de meldingen en de aard van de klachten zoals deze binnen zijn gekomen bij het vuurwerkmeldpunt Huizen.

1. Vuurwerkvrije zones

Zoals uit de grafiek in het rapport zichtbaar zijn 84% van de melders voorstander van vuurwerkvrije zones. Dit is een stijging van 20% ten opzichte van de vorige rapportage. Daarnaast waren diverse meldingen afkomstig uit de diverse winkelcentra in Huizen waar inwoners zich niet meer veilig voelden. De overlast in de Oostermeent was bijvoorbeeld voor CDA Huizen aanleiding om eerder al vragen te stellen.

Als CDA Huizen bevelen wij nadrukkelijk aan om voor 2016/2017 vuurwerkvrije zones in te stellen.

2. Zichtbaarheid handhaving in Huizen

Diverse meldingen zijn ontvangen waarbij de zichtbaarheid van de handhavers in Huizen in twijfel werd getrokken. Vaak waren de handhavers niet zichtbaar op de locaties waar veel vuurwerk werd afgestoken. Ook kregen meldingen via het alarmnummer 1-1-2 geen prioriteit.

Als CDA Huizen bevelen de burgemeester in het driehoeksoverleg nadrukkelijk de mogelijkheden te bespreken voor extra politie inzet.

Aanbevelingen uit rapport ‘Het moet anders!’

Als CDA Huizen willen we de eerdere aanbevelingen nogmaals benadrukken. De volgende aanbevelingen zijn gedaan met het rapport ‘Het moet anders!’ voor de jaarwisseling 2014/2015:

  1. Afsteektijden beperken
  2. Verkooptijden beperken
  3. Instellen vuurwerkvrije zones
  4. Lik op stuk voortijdig afsteken
  5. Betere voorlichting
  6. Centrale vuurwerkshow

De stijging van het aantal klachten geven voldoende aanleiding om de aanbevelingen te herhalen. Verder is ondanks een hernieuwde aanpak de schade voor de gemeente Huizen zeer groot.

Rapport jaarwisseling 2015/2016

Via onderstaande link is het rapport over de jaarwisseling 2015/2016 te downloaden. Alle resultaten zijn in dit rapport verwerkt.