Zorginnovatie mooi voorbeeld van ‘dienend leiderschap’

CDA Huizen

Hillen is dasdf
oud-minister Hans Hillen als voorzitter Izovator in gesprek met wethouder Janny Bakker en Denis Heijnen.

Afgelopen maandagmiddag 9 maart 2015 spraken wethouder Janny Bakker en CDA kandidaat voor de provinciale staten Dennis Heijnen met oud-minster Hans Hillen over zorginnovatie en ‘dienend leiderschap’. Hans Hillen is voorzitter van iZovator, het regionale kennis- en innovatieplatform voor de zorgeconomie in de Gooi en Vechtstreek. iZovator is een schoolvoorbeeld van een platform waarbij private zorginstellingen met ondersteuning van gemeenten en provincie door tal van innovaties de kwaliteit van zorg hebben verbeterd en hebben gezorgd voor nieuwe werkgelegenheid. Het CDA Noord Holland wil dit soort  innovatieprogramma’s blijven ondersteunen, waarbij met name wordt ingezet op versterking van de positie van het MKB.

Acht jaar geleden startte CDA gedeputeerde Jaap Bond samen met gemeenten in de Gooi en Vechtstreek het programma ‘innovatieve verbindingen’, om innovatie in sectoren die in onze regio kansen bieden voor een sterke economische groei (zoals de zorg, de media en het toerisme) aan te jagen. Samen met instellingen in de regio werden projecten opgezet om de zorg goed te laten aansluiten bij behoefte van de burger en de economische bedrijvigheid in de regio te bevorderen. Hans Hillen: ‘We hebben ongelofelijk veel bereikt en de kwaliteit van zorg in de regio echt kunnen verbeteren. iZovator staat nu bijna op eigen benen en dat is een mooie prestatie. Zonder de aanjagende functie van provincie en gemeenten hadden we dit nooit kunnen opstarten.’

Wethouder Janny Bakker herkent het beeld dat Hans Hillen schetst. De zorgsector in onze regio is de grootste werkgever. ‘iZovator heeft flink bijgedragen aan innovaties in de zorg en daarmee ook aan het ontstaan van nieuwe werkgelegenheid. Waar we in de zorg goede resultaten zien, kunnen andere nog steeds groeiende sectoren zoals bijvoorbeeld het toerisme echter nog wel een extra steuntje gebruiken,’ constateert ze. Het is daarom ook erg jammer dat de huidige VVD gedeputeerde de provinciale steun aan het programma innovatieve verbindingen in afgelopen collegeperiode heeft ingetrokken.

Dennis Heijnen is dat met wethouder Bakker eens. ‘Het CDA wil dat de provincie in de komende periode opnieuw geld vrijmaakt om regionale innovatieprogramma’s te ondersteunen. Waar de zorgsector steeds beter in staat is om zelf de financiering van innovatieve programma’s rond te krijgen, zou het accent nu kunnen worden verlegd naar het MKB. Neem het toerisme in de Gooi en Vechtstreek. Tal van kleine bedrijven, in de horeca, maar ook in de detailhandel, sport en recreatie en de culturele sector, zijn hiermee verbonden. Met een extra impuls vanuit gemeenten én provincie kunnen zij de regio echt internationaal op de kaart zetten. Dit trekt in al die sectoren nieuwe ondernemers aan en zorgt voor banen, vooral voor jongeren.’

Volgens Janny Bakker past dit in stijl van besturen bij het CDA. ‘De politiek moet weer ten dienste komen te staan van de samenleving, niet andersom! Hillen vult aan: ‘de politiek is nu teveel met zichzelf bezig, de overheid moet juist een beetje steun geven zodat de samenleving nieuwe initiatieven kan oppakken.’ Dat heet ‘dienend leiderschap’.