Landelijk CDA voorzitter Ruth Peetoom bezoekt Huizer ondernemers

CDA Huizen

Brigitte Bauer is CDA kandidaat voor de Eerste Kamer.
Brigitte Bauer is CDA kandidaat voor de Eerste Kamer.

Komende donderdag 12 maart zullen landelijk CDA-voorzitter Ruth Peetoom en CDA-kandidaat voor de Eerste Kamer Brigitte Bauer een bezoek brengen aan Huizer ondernemers in het Hart van Huizen. Tijdens het bezoek laten de dames Peetoom en Bauer zich informeren over de zorgen van ondernemers over leegstand, de terugloop van winkelend publiek op koopavonden en de positie van Huizer ondernemers over de koopzondagen. Bauer publiceerde eerder als hoogleraar over deze vraagstukken. Het bezoek wordt georganiseerd door de Huizer CDA-fractie. Huizer CDA-kandidaat voor de Provinciale Staten Dennis Heijnen zal ook aanwezig zijn.

Dennis Heijnen is de regionale kandidaat voor CDA Noord-Holland. Stem 18 maart, Stem op nummer 7.
Dennis Heijnen is de regionale kandidaat voor CDA Noord-Holland. Stem 18 maart, Stem op nummer 7.

Dreigende leegstand is de hele provincie een probleem en dat gaat het CDA aan het hart. Het MKB is de motor van de economie en van de lokale samenleving. Zij maken de lokale intocht van Sinterklaas, de festiviteiten met Koningsdag en de sporttoernooien mogelijk,” aldus Dennis Heijnen. Zijn partij kiest in haar programma dan ook duidelijk voor de lokale ondernemer en stelt maatregelen voor om leegstand in dorpskernen tegen te gaan. Zo wil het CDA geen nieuwe megawinkels in het buitengebied toestaan, maar inzetten op behoud van winkels in de huidige dorpskernen. Ook meer toeristen kunnen een impuls geven aan de lokale economie.

Fractievoorzitter van het CDA Huizen Bert Rebel: “Ondernemersvereniging Hart van Huizen neemt prachtige initiatieven om het oude dorp leefbaar te houden, zoals de maandelijkse Rode Loper avonden. Ook de vernieuwing van het Oude Raadhuisplein gaan leegstand en verloedering tegen. Natuurlijk zijn er ook zorgen over de toekomst. Deze voorbeelden en zorgen willen we graag meegeven aan provinciale en landelijke CDA’ers.” Rebel heeft tevens hoge verwachtingen van de inspanningen om meer toeristen naar Huizen te halen.