Zorgen om verkeersveiligheid fietsers Havenstraat

CDA Huizen

Donderdagavond stond de herinrichting van de Havenstraat op de raadsagenda. Meer specifiek, het gedeelte tussen de Bestevaer en de kruising Eemlandweg/Baanbergerweg. De CDA-fractie is blij dat de aanblik van dit gedeelte, met name het stuk ter hoogte van BNI, er aanmerkelijk op vooruit zal gaan. Wij hebben echter ten aanzien van de verkeersveiligheid voor fietsers onze bedenkingen geuit. Op dit moment heeft dit gedeelte van de Havenstraat het voorrecht van een vrijliggend fietspad. In het voorontwerp voor de herinrichting is echter geen vrijliggend fietspad opgenomen. Het plan is dat fietsers samen met de auto’s gebruik moeten gaan maken van dezelfde rijbaan en dat baart de CDA-fractie zorgen.

Ook na de herinrichting zal de Havenstraat namelijk nog steeds een lange, brede weg zijn waar in de praktijk vermoedelijk geen 30 kilometer per uur zal worden gereden. De situatie op de Voormaat en De Haar, waar zeer veel automobilisten zich niet aan de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur houden, is hiervan een droevig praktijkvoorbeeld. Wij vrezen dat een te hoge autosnelheid gevaar zal opleveren voor fietsers die zich op de rijbaan bevinden.

In een verkeersdeskundig rapport is geconstateerd dat de Havenstraat thans geen onderdeel is van een fietsroutenetwerk, niet is aangemerkt als hoofdfietsroute en dat er op dit moment geen sprake is van een grote hoeveelheid fietsers, waardoor een vrijliggend fietspad niet nodig zou zijn. Deze situatie zal in de toekomst echter juist moeten gaan veranderen! De bedoeling van deze herinrichting is immers dat de Havenstraat intensiever gebruikt zal worden als route Haven-Dorp. Gezien de afstand van (van de Kalkovens tot het Oude Raadhuisplein is een kleine 1,5 km) ligt het voor de hand dat van deze route meer fietsers dan voetgangers gebruik zullen maken. Daarom is in de ogen van de CDA-fractie een vrijliggend fietspad, zeker ook in de toekomstige situatie, zeer wenselijk. De CDA heeft daarom een amendement ingediend dat kan worden ingestemd met het voorontwerp (VO) voor de herinrichting van de Havenstraat (tussen Baanbergerweg en Bestevaer), met dien verstande dat daarbij wordt uitgegaan van de aanleg van een vrijliggend fietspad. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad besloten het voorstel aan te houden en binnenkort nog met alle verkeersdeskundigen om tafel te gaan zitten om de meest optimale oplossing te vinden voor fietsers en overige weggebruikers.

Meer informatie: jaapvanas@cdahuizen.nl