Samenwerken in de regio

CDA Huizen

Samenwerken om de belangen van de regio in Den Haag op de kaart te zetten is noodzaak. Verbreden A27 tussen Huizen en Hilversum is daar een concreet voorbeeld van.

De afgelopen weken zijn er veel nieuwsberichten in de regio gewijd aan samenwerking tussen gemeenten in de regio en eventuele fusies van gemeenten door het onderzoek van dhr. Winsemius. Het rapport schetst een lange termijn visie en de belangrijkste conclusie voor onze gemeente is dat dhr. Winsemius oproept om een fusie met de gemeente Bussum en Naarden te overwegen. Een reactie van onze gemeente op het rapport wordt binnen enkele maanden verwacht.

Om de samenwerking op de korte termijn te verbeteren stond de afgelopen raadsvergadering een nieuw spelregelkader op de agenda. De CDA-fractie is van mening dat samenwerking tussen gemeenten in de Gooi en Vechtstreek noodzakelijk is. Het wiel hoeft tenslotte niet door elke gemeente opnieuw uitgevonden te worden, groot inkopen leidt tot lagere prijzen en samen lobbyen is veel effectiever dan als gemeenten alleen.  Uiteindelijk moet samenwerking leiden tot besparing van belastinggeld en een betere dienstverlening aan de burger.

Meer informatie: rutgerrebel@cdahuizen.nl