30 dagen zonder alcohol CDA Huizen levert gift op voor Eardrop stichting

CDA Huizen

Vlnr: Bert van der Baan, Bert Rebel, Kees de Kok, Jaap Van As, Janny Bakker-Klein, Rutger Rebel, Jaap Jan Bakker

Op maandag 22 april hebben leden van het CDA Huizen een cheque van € 250,– uitgereikt aan Prof. Dr. Bert van der Baan, voorzitter van de Eardrop stichting en woonachtig in Huizen. Eardrop zet zich al jaren belangeloos in voor dove en slechthorende kinderen in Afrika. In Afrika wordt slechthorendheid bij kinderen vaak niet begrepen en uitgelegd als “achterlijkheid” waardoor deze kinderen snel geïsoleerd raken en van hun toekomst beroofd.

30 dagen zonder alcohol

Op vrijdag 1 maart 2013 startte GGD Gooi & Vechtstreek opnieuw met de campagne ’30 dagen zonder alcohol’. Iedereen in de regio Gooi en Vechtstreek kon hieraan meedoen. Het CDA Huizen meldde zich collectief aan. De gemeenteraadsfractie, de wethouder en een bestuurslid van CDA Huizen lieten de hele maand maart de alcohol staan. Daarmee wilden deelnemers persoonlijk ervaren hoe het is om niet vanzelfsprekend een glas alcohol te drinken, maar ook wilden zij ook aan jongeren laten zien dat het heel gezellig kan zijn zonder alcohol.

 Besparing

Door in plaats van alcohol te kiezen voor water of een sapje, bespaarden de deelnemers van het CDA Huizen samen een bedrag van ca. € 250,–. Besloten is om dit bedrag te besteden aan een goed doel. Via Rotary Huizen Oostermeent kwam de Eardrop stichting in beeld.

Voor € 250,– kan de Eardrop stichting een opleiding verzorgen van een verpleegkundige, die in Kenia veel nuttig werk kan doen om doofheid en slechthorendheid van kinderen tijdig op te sporen en te (laten) behandelen.

Eardrop Stichting

Eardrop ondersteunt dovenscholen en zendt jaarlijks operatie- en onderwijsteams naar Kenia en Ethiopië om de levensomstandigheden van deze kinderen te verbeteren. De ruggengraat van de gezondheidszorg in (Oost-) Afrika is de zorg die gegeven wordt door de zogenaamde “blote voeten dokters”, Dit zijn zeer kundige en ervaren verpleegkundigen op velerlei terreinen. Moeilijke bevallingen of het verzorgen van botbreuken behoort tot de dagelijkse praktijk. Hun kennis van de oorheelkunde is echter beperkt en instrumenten om het meest essentiële basis ooronderzoek uit te voeren ontbreken. Eardrop zet zich sinds 2009 in om deze beroepsgroep te helpen kennis en kunde over oorafwijkingen te verkrijgen. De Stichting doet dit door theoretisch onderwijs en vaardigheidstrainingen aan te bieden. Als de training met succes is doorlopen krijgen de cursisten een basis toolkit om de verkregen kennis en vaardigheden in praktijk te brengen. Door ook aan de “basis” te werken hoopt de stichting dat traditionele behandelingen voor oorontstekingen zoals het druppelen met geweerolie of kippenvet meer en meer tot het verleden gaan behoren. De cursussen worden , mede afhankelijk van de ter beschikking staande middelen, twee tot driemaal per jaar gegeven. Meer informatie over de Eardrop Stichting is te vinden op www.eardrop.nl.