Sociale huurwoningen en starterswoningen Stad en Lande-Noord

CDA Huizen

Deel van de brochure van het Homerun project in Stad en Lande-Noord
Deel van de brochure van het Homerun project in Stad en Lande-Noord

De fractie van CDA Huizen heeft kunnen instemmen met het project Stad en Lande-Noord. Dit project voorziet in de ontwikkeling van 54 sociale huurappartementen en 22 woningen voor starters. De ontwikkelingen aan bij de Stad en Lande-Noord sluiten goed aan bij het CDA verkiezingsprogramma waarin staat dat de grootste opgave voor de komende jaren is dat er voldoende duurzame woningen voor ouderen en jongeren beschikbaar komen.

CDA Huizen is verheugd dat bij Stad en Lande-Noord de participatiegroep nauw betrokken is geweest. Zo heeft deze participatiegroep altijd een kritische houding gehad om hun 11 uitgangspunten te realiseren. Mede hierdoor ligt er een mooi plan waarbij goed naar elkaar is geluisterd.

Budgetneutrale realisatie

CDA Huizen heeft altijd als uitgangspunt gehad dat het plan Stad en Lande-Noord budgetneutraal gerealiseerd dient te worden. Deze financiële kaders kunnen waar worden gemaakt als het gehele project valt binnen de dekking van de grondopbrengsten. Ook bij de ontwikkelingen van het wijkcentrum aan de Landweg ziet  CDA Huizen de ontwikkelingen graag tegemoet en zien daarbij ook een kostenneutraal plan richting de raad komen.

Duurzame woningen

Goed dat er binnen het plan wordt uitgegaan van duurzame woningen die voldoen aan het A++ label en dat zelfs op de Landweg waar het wijkcentrum gaat komen deze eisen worden meegenomen. Dit is geheel in lijn met de

Ontwikkelingen winkelcentrum Kostmand

In de raadsvergadering sprak CDA Huizen uit dat de uitstraling van het winkelcentrum de Kostmand kan verbeteren. CDA Huizen heeft daarbij aangegeven eerst op zoek te gaan naar voldoende middelen alvorens met een plan te komen.