Winkeliersvereniging niet gerust op parkeren rondom winkelcentrum Oostermeent

CDA Huizen

De winkeliersvereniging Oostermeent is bezorgd over het aantal parkeerplaatsen dat de komende jaren beschikbaar zal zijn voor het winkelend publiek. Ook is er zorg over het verloop van de bouwstromen, als straks gewerkt gaat worden aan de bouw van appartementen op het terrein van het theater 3 in 1 . Het overleg met de Gemeente Huizen hierover kan wat de winkeliersvereniging betreft nog wel verbeterd worden. Dat liet de winkeliersvereniging Oostermeent de CDA fractie in de afgelopen week tijdens een werkbezoek weten.

Toen het winkelcentrum Oostermeent ontstond werd een contract opgesteld waarin stond dat er 240 vrije parkeerplaatsen in stand gehouden moeten worden om het winkelend publiek goed te kunnen bedienen. In het overleg dat gevoerd is met de gemeente is dit aantal terug gebracht tot 170 parkeerplaatsen. Wel is vastgelegd dat aan de kant van de Bovenmaatweg de nu gelegen parkeerplaatsen behouden blijven. Dat wordt straks nog belangrijker, als er meer toestroom komt vanuit de Blaricummermeent.

Er is een goed contact tussen de winkeliersvereniging en de wijkagent, maar de winkeliersvereniging vindt dat de handhaving van kleine overtredingen beter zou kunnen. Binnenkort gaat de vereniging een gesprek aan met de naastgelegen Huizermaatschool, om voorstellen te doen voor een gezamenlijke aanpak van het zwerfvuil in het winkelcentrum. Ook wordt momenteel onderzoek gedaan aan verfraaiing van het winkelcentrum.