Wim Zwanenburg beoogd lijsttrekker voor het waterschapsverkiezingen

CDA Huizen

In november 2008 zijn er opnieuw verkiezingen voor waterschapsbesturen. Door de recente wijziging van de Waterschapswet vindt de verkiezing plaats op basis van lijstenstelsels.

Het CDA zal ook meedoen aan de verkiezingen voor het bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, een waterschap waarvan het gebied zich uitstrekt van Amterdam, Amstelland, tot aan de noordgrens van de stad Utrecht, het Plassengebied en de Vechtstreek en het Gooi in het noordoosten. Het CDA vindt dat waterschappen een belangrijke rol spelen bij het oppakken van komende wateropgaven zoals de waterpeilbesluiten in de polders, de zeespiegelrijzing, klimaatverandering, bodemdaling en de kwaliteit van water. De overheid loopt met de onlangs gestarte mediacampagne www.nederlandleeftmetwater.nl al op de waterschapsverkiezingen vooruit.

De provinciebesturen van het CDA Noord-Holland en Utrecht hebben na voordracht van een selectiecommissie een kieslijst samengesteld die in de periode 15 mei tot en met 15 juni 2008 aan de gemeentelijke afdelingen van het CDA wordt voorgelegd. Op 21 juni en 24 juni wordt de lijst respectievelijk door het CDA Noord-Holland en de provinciale afdeling van het CDA Utrecht definitief vastgesteld. Wim Zwanenburg (46) is de beoogde lijsttrekker van het CDA voor Amstel, Gooi en Vecht. Zwanenburg is in het dagelijks leven werkzaam in de financië