Avond van het CDA Huizen inzake Integratie, rol van religie en diversiteit

CDA Huizen

Op 22 mei a.s. houdt het CDA Huizen een Algemene Ledenvergadering, waar na het huishoudelijk gedeelte van 19.30 tot 20.15 uur, vanaf 20.30 uur een openbare vergadering zal worden gehouden over het thema “Integratie, rol van religie en diversiteit”.

Het CDA Huizen organiseert deze avond mede in het kader van de landelijke CDA Partijdiscussie “Morgen begint van vandaag”, waarvan het thema Integratie één van de 10 kernthema's is. Deze partijdiscussie wordt landelijk en plaatselijk gevoerd. Recent is ook een locale Integratienota in het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Huizen besproken. Deze nota komt waarschijnlijk in juni in een commissie van de gemeenteraad aan de orde en later ook plenair in de gemeenteraad. De avond van het CDA Huizen zal een bijdrage kunnen leveren aan de standpunten van de CDA gemeenteraadsfractie met betrekking tot deze nota en het thema Integratie.

Voor de avond van 22 mei a.s. heeft het CDA Huizen het CDA Tweede Kamerlid mevrouw M.M. (Madeleine) van Toorenburg uitgenodigd en haar bereid gevonden een lezing te houden. Mevrouw Van Toorenburg is momenteel ook de woordvoerder van de CDA Tweede Kamerfractie over het thema Integratie. Haar lezing zal gevolgd worden door een (korte) paneldiscussie met vertegenwoordigers van de kerk(en) en moskeeën in Huizen en vervolgens een discussie met de aanwezigen.

De avond zal plaatsvinden in een ruimte in de Goede Herderkerk, Aalberselaan 2.