Wijkcentrum Landweg 3

CDA Huizen

De locatie waar het wijkcentrum gevestigd gaat worden.
De locatie waar het wijkcentrum gevestigd gaat worden.

In het gebied bij de Kostmand wordt in 2015 gestart met de nieuwbouw van woningen en appartementen. Hierdoor zal ook het gebouw van wijkcentrum Meentamorfose verdwijnen. Om die reden is er voor het wijkcentrum een alternatief onderkomen gezocht en gevonden. Het college heeft de raad voorgesteld om het wijkcentrum te huisvesten in het voormalige schoolgebouw aan de Landweg.

Het gebouw moet aangepast worden om als wijkcentrum te kunnen gaan functioneren. Ook moet achterstallig onderhoud aangepakt worden. En de opvang van egels en eekhoorns zal hier worden gehuivest, in combinatie met plaatsen voor dagbesteding voor mensen met psychische problemen.

Het CDA heeft gevraagd naar de risico´s van dit project. Die blijken volgens het antwoord van de wethouder minimaal te zijn. Ook niet in financiële zin. Zij verwacht dat de kans op een budgetoverschrijding gering is. Als er al redenen voor een overschrijding zouden zijn, dan heeft de wethouder bovendien aangegeven dat de gemeente zal kiezen voor een soberder uitvoering. Het college zal de raad in dat geval niet vragen om een aanvullend budget.

Het CDA heeft ingestemd met het voorstel. Wij staan, net zoals Versa, positief tegenover de Landweg als nieuwe locatie voor het wijkcentrum en de vestiging van de egelopvang in combinatie met de realisatie van een vorm van dagbesteding voor mensen met psychische problemen. Voor deze groep mensen is het een zichtbare vorm van integratie, midden in ons dorp. Hiermee doet het college gelijk boter bij de vis, zoals die in de nota over de participatievisie en de participatiewet is opgediend.