Tv opnames in de ambulances

CDA Huizen

CDA stelt vragen in de raad over TV-opnames bij de ambulances van de RAV. Er is vorige week een cameraploeg gesignaleerd in de ambulances van de RAV. De opnames zouden zijn bedoeld voor het televisieprogramma “Trauma” van SBS 6. De CDA- fractie staat het debacle bij het VUmc in Amsterdam eerder dit jaar nog vers in het geheugen. Daarom heeft de CDA fractie tijdens de raadsvergadering de volgende vragen gesteld aan het College van B&W.

  • Is het juist dat er door SBS6 TV-opnames gemaakt worden in de ambulances van onze RAV?
  • Welke argumenten heeft onze RAV om hieraan mee te doen?
  • Hoe is de toestemming voor opnames en de privacy van betrokkenen, mensen in een heelkwetsbare situatie, geregeld?
  • Wat is het oordeel van het college over deze situatie?

Namens het college heeft wethouder Janny Bakker de vragen beantwoord. Er zijn inderdaad TV-opnames gemaakt in de ambulances van onze RAV (regionaal ambulancevervoer, onderdeel van het gewest Gooi en Vechtstreek). Voor de directie van de RAV is een belangrijk argument om hieraan mee te werken de kans om te werken aan een positieve beeldvorming over het beroep van verpleegkundige. Volgens de wethouder is de toestemming voor opnames en de privacy van de betrokkenen zorgvuldig geregeld. Er wordt niet met verborgen camera’s gewerkt, vooraf wordt toestemming gevraagd en die toestemming kan later evt. ook nog worden ingetrokken. Het college is daarom van oordeel dat het hier gaat om een zorgvuldig tot stand gekomen product, dat een positief effect kan hebben.

Als CDA-fractie hebben we toch nog onze vragen. Moeten we überhaupt willen dat mensen in een levensbedreigende situatie gefilmd worden. Mensen die met spoed in een ambulance worden vervoerd verkeren in een kwetsbare positie zijn niet in staat om weloverwogen hun toestemming te geven. De aanwezigheid van een cameraploeg is in zo’n situatie sowieso belastend. Ook is onduidelijk wat er met het beeldmateriaal gebeurt dat niet gebruikt wordt, of waarvoor achteraf toch geen toestemming wordt gegeven.

Deze uitzending gaat voor een groot deel over een Spoed Eisende Hulp (SEH), maar het kritische onderdeel is natuurlijk de levensbedreigende situatie bij de vrouw thuis. Vooraf kan aan haar geen toestemming zijn gevraagd. Kortom, onze vragen betreffende niet primair de TV-opnames op de SEH, maar wel gang van zaken rondom opnames van spoedeisende situaties in of bij een ambulance.

De CDA-fractie verneemt graag uw reactie: Kees de Kok