Weinig tegenstellingen tijdens debatavond CDAV

CDA Huizen

Op donderdag 2 november vond met het oog op de komende Tweede Kamer verkiezingen een debatavond plaats over de vraag: "Wat is sociaal?" De avond werd georganiseerd door het CDA Vrouwenberaad (CDAV).

Drie vrouwelijke vertegenwoordigers uit de gemeenteraad van Huizen, namelijk Nelly Rebel van het CDA, Margot Leeuwin van de PvdA en Monica Lemmens van Groen Links gaven steeds in enkele minuten een inleiding op het debat. Margo Dierick (voormalig wethouder in Huizen en nu onder andere voorzitter van de Unie KBO) zorgde voor de discussie met de zaal.

Naast belangstellende burgers waren ook vertegenwoordigers van kerkelijke- en maatschappelijke organisaties uit Huizen uitgenodigd om aan het debat deel te nemen. De Stichting Locaal Welzijn en de Ouderenbonden gaven aan deze uitnodiging gehoor.

De avond begon met een terugblik op het kabinet Balkenende II. PvdA, CDA en Groen Links lieten hierop hun visie horen, waarbij nogal tegenstrijdige cijfers naar voren werden gebracht. Dit leidde tot een reactie uit de zaal: "Laten we ophouden met het over cijfers hebben. Wat gaan de partijen doen om de kloof tussen arm en rijk kleiner te maken?" Deze vraag leidde tot een discussie over werk en inkomen, armoedebestrijding en schuldenproblematiek. Hoewel er over de noodzaak van maatregelen een grote mate van overeenstemming tussen de drie partijen bleek te bestaan, werd tijdens de discussie wel duidelijk dat de drie partijen daarbij een andere aanpak kozen. Verschillen zaten vooral in de visie op de rol van de overheid en de rol van maatschappelijke organisaties, zoals de Stichting Locaal Welzijn, het Maatschappelijk werk en de kerken.

Na de pauze ging het debat vooral over de vraag: "Welke zekerheden hebben we straks nog als ouderen?" Even werd het debat met de zaal fel van toon, toen vanuit de zaal het verwijt naar Groen Links en de PvdA naar voren kwam dat de "rijkere ouderen" straks moeten gaan betalen voor de AOW.

Na een ontroerend pleidooi uit de zaal voor een beter salaris voor het personeel uit de verzorgingshuizen ging de discussie verder over de maatregelen die in de zorg genomen zouden moeten worden. Op dit punt bleek een grote mate van overeenstemming tussen de drie partijen te bestaan. Margo Dierick viel even uit haar rol als voorzitter, door uit te spreken dat zij vanuit de ouderenbonden de politieke partijen op resultaten zou gaan beoordelen. Maatstaf voor haar is de tevredenheid van de ouderen die in Huizen straks het zorgloket gaan bezoeken.

Na afloop bleven de aanwezigen nog lang napraten. Conclusie van de avond was dat de media in de strijd rond de Tweede Kamer verkiezingen veel tegenstellingen laten zien, maar dat die verschillen op sociaal gebied in de Huizer gemeentepolitiek veel minder groot zijn.