Vlaggenmast voor burgerinitiatieven

CDA Huizen

In de vergadering van de gemeenteraad van 26 mei 2016 heeft de CDA-fractie een motie van GroenLinks ondersteund die het college oproept in september te komen met een voorstel waarmee het voor maatschappelijke organisaties mogelijk wordt ruimte te geven om de vlag te hijsen bij het uitdragen van hun doelstelling. Daarvoor dient de gemeente een vlaggenmast beschikbaar te stellen waar dan door deze organisaties zelfstandig gebruik van kan worden gemaakt. Natuurlijk dient dit gebruik wel aan bepaalde voorwaarden en criteria te voldoen; door middel van een marginale toetsing wordt dan voorkomen dat er verkeerd gebruik zal worden gemaakt van deze mogelijkheid.