School de Wijngaard gaat verhuizen en het vervolg daarop

CDA Huizen

Huidige locatie van basisschool De Wijngaard.
Huidige locatie van basisschool De Wijngaard.

De Wijngaard, een school voor speciaal onderwijs gaat deze zomer verhuizen naar het schoolgebouw aan het Ellertsveld. De school is daar blij mee, want door deze verhuizing gaan ze naar een modern schoolgebouw met meer mogelijkheden.

De gemeente verkoopt het schoolgebouw De Wijngaard aan de Jacob van Campenstraat aan de Alliantie. De woningcorporatie gaat een verbouwing doen. Er komen 12 wooneenheden voor sociale verhuur. Verder ook 4 wooneenheden voor statushouders en hun gezinnen. En 8 wooneenheden voor jongvolwassenen met een licht-verstandelijke beperking. Zij zullen begeleid worden door Sherpa. De gemeente verkoopt ook een deel van de grond bij de school aan de Alliantie en die gaat er vervolgens 6 woningen bouwen. Op termijn zullen er dus in en rond de Wijngaard in totaal ongeveer 60 mensen kunnen gaan wonen.

Het college neemt haar verantwoordelijkheid om huisvesting van kwetsbare mensen mogelijk te maken en daarvoor heeft het CDA veel waardering. Voor het CDA is extra huisvesting voor jongeren altijd al een belangrijke prioriteit. Met deze plannen komen er in Huizen extra wooneenheden voor jongeren bij.

Door de toename van het aantal asielzoekers neemt de behoefte aan woningen voor statushouders toe. Het college kan door dit plan de taakstelling – die het Rijk aan de gemeente heeft opgelegd – uitvoeren. Het CDA heeft waardering voor het college, dat goed geluisterd heeft naar de opmerkingen van de buurtbewoners bij de eerste presentatie. De oorspronkelijke plannen zijn fors bijgesteld. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een voorstel waarvoor in de buurt draagvlak is. Het CDA heeft extra aandacht gevraagd voor de woon- en leefkwaliteit in de buurt. Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeenschapszin in de buurt wordt versterkt, dat de veiligheid meer aandacht krijgt en dat de gemeente investeert in de voorzieningen.

Tenslotte zal er bij De Springplank een nieuwe gymzaal komen. De Wijngaard zal de bestaande gymzaal aan het Ellertsveld (die tot nu toe ook door De Springplank wordt gebruikt) namelijk intensiever gaan gebruiken. Hierdoor zou De Springplank in de knel komen. Door de bouw van een nieuwe gymzaal wordt ook dat probleem opgelost. Gelet op de omgeving vindt het CDA het wenselijk om de gymzaal verdiept aan te leggen. Het CDA heeft er bij het college op aangedrongen die wens werkelijkheid te laten worden.