Geen steun voor Motie “Huizen TTIP vrij”

CDA Huizen

In de raadsvergadering van 26 mei is een initiatief motie van GroenLinks in stemming gebracht om Huizen TTIP vrij te verklaren. Het CDA heeft deze motie niet gesteund omdat dit geen lokale aangelegenheid is en de onderhandelingen over TTIP nog niet zijn afgerond.

TTIP is het handelsverdrag in wording tussen Europa en de Verenigde Staten waar momenteel over onderhandeld wordt. Het CDA is in beginsel voor handelsverdragen omdat deze belemmeringen wegnemen in de onderlinge handel. Dit levert weer banen op en daarmee een impuls voor de welvaart.

TTIP is geregeld in de publiciteit .Tegenstanders van het verdrag zijn van mening dat het verdrag, EU normen op het gebied van voedselveiligheid en dierenwelzijn, om zeep helpt. Het bekendste voorbeeld is de “Chloorkip”. Volgens tegenstanders van het verdrag zal de EU bij het aangaan van het handelsverdrag overspoeld worden met deze kippen. Voorstanders van het verdrag zeggen juist dat het verdrag een kans biedt voor Europa om de hoge standaarden op het gebied van bv. voedselveiligheid uit te dragen en vast te leggen.

De motie van Groen Links had als doel om Huizen TTIP- vrij te verklaren. De CDA-fractie is van mening dat dit geen aangelegenheid is voor de gemeente politiek maar dat “zorgen” over dit verdrag in Brussel en Den Haag geagendeerd moeten worden. Onze EU-parlementariër Wim van de Camp maakt zich dan ook hard voor een handelsverdrag waarin de normen voor voedselveiligheid en dierenwelzijn goed geregeld zijn. Op zijn website tref je meer informatie aan over de visie van het CDA.

Daarnaast zijn de onderhandelingen over TTIP nog niet afgerond. Om nu, op voorhand, tegen een verdrag zijn waarvan de exacte inhoud nog niet bekend is, gaat de CDA-fractie een stap te ver.